Priorităţile noului inspector general şcolar

De ieri, prin Ordinul 3008 din 09.01.2020 al ministrului Educaţiei şi Cercetării, Monica Cristina Anisie, judeţul Tulcea are un nou inspector şcolar general: Viorica Pavel.

Cu o vechime în învățământ de 38 de ani, noul inspector şcolar general vine de la Liceul de Arte “George Georgescu” Tulcea, instituţie de învăţământ care a mai dat inspector generali şcolari. Absolventă a Liceului Pedagogic Tulcea, promoția 1981, şi a Facultăţii de psihologie în anul 2008, Viorica Pavel a obţinut şi masterul în 2010.
Este de asemenea metodist ISJ din anul 1996 iar începând cu anul 2003 s-a implicat în activitățile de formare a cadrelor didactice ca formator în cursurile organizate de Casa Corpului Didactic Tulcea.

Calitatea procesului instructiv-educativ, o prioritate

„Funcția de inspector școlar general presupune o responsabilitate enormă și mă obligă, înainte de toate, să fiu preocupaţă de asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în contextul cerinţelor și exigenţelor Legii Educaţiei Naţionale și a politicilor educaționale naționale, la nivelul învățământului tulcean. Totodată, priorităţile mele vizează creștere constantă a calității actului educațional în toate unitățile școlare tulcene și o sporire a încrederii în școală, ca instituție care furnizează educație, în competența și în valoarea oamenilor care s-au pus în slujba sa, realizarea unui sistem educaţional eficient, echitabil şi relevant, creşterea credibilităţii sistemului educaţional astfel încât şcoala să constituie centru de educaţie, de influenţare pozitivă a societății, a comunității, întărirea capacităţii instituționale a unităţilor de învăţământ, dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţia publică locală, agenţi economici, sindicate, ONG-uri, colaborarea eficientă cu autoritățile locale și, în egală măsură, cu organizațiile de elevi pentru o continuă eficientizare a procesului educațional” a transmis, înainte de a prelua mandatul, Viorica Pavel, noul inspector şcolar general.
Alte priorităţi ale noului inspector şcolar general ar fi, aşa cum au fost ele ierarhizate, următoarele:
– asigurarea cadrului de siguranță a elevilor, diminuarea și prevenirea violenței în unitățile de învățământ;
– formarea continuă a cadrelor didactice pentru formarea de competenţe necesare unui învăţământ performant;
– identificarea în continuare a unor soluții concrete pentru ca toți colegii noștri din școli să-și poată desfășura activitatea în condiții optime, încercând astfel să-i sprijinim și împreună să oferim servicii educaționale de calitate ;
– asigurarea de personal calificat în unitățile de învățământ;
– promovarea modelelor de bune practici cu impact relevant asupra învățării autentice, dezvoltarea unei culturi colaborative în școli;
– desfășurarea în condiții optime a examenelor naționale și creștea rezultatelor /performanței;
– cuprinderea în învățământul obligatoriu a tuturor categoriilor de copii și elevi;
– dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și Profesional de stat și în Sistem Dual;
– atragerea de finanțare externă prin accesarea unor proiecte care să sprijine actul educațional.

Back to top button