Priorităţile noului inspector general şcolar

De ieri, prin Ordinul 3008 din 09.01.2020 al ministrului Educaţiei şi Cercetării, Monica Cristina Anisie, judeţul Tulcea are un nou inspector şcolar general: Viorica Pavel.

Cu o vechime în învățământ de 38 de ani, noul inspector şcolar general vine de la Liceul de Arte “George Georgescu” Tulcea, instituţie de învăţământ care a mai dat inspector generali şcolari. Absolventă a Liceului Pedagogic Tulcea, promoția 1981, şi a Facultăţii de psihologie în anul 2008, Viorica Pavel a obţinut şi masterul în 2010.
Este de asemenea metodist ISJ din anul 1996 iar începând cu anul 2003 s-a implicat în activitățile de formare a cadrelor didactice ca formator în cursurile organizate de Casa Corpului Didactic Tulcea.

Calitatea procesului instructiv-educativ, o prioritate

„Funcția de inspector școlar general presupune o responsabilitate enormă și mă obligă, înainte de toate, să fiu preocupaţă de asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în contextul cerinţelor și exigenţelor Legii Educaţiei Naţionale și a politicilor educaționale naționale, la nivelul învățământului tulcean. Totodată, priorităţile mele vizează creștere constantă a calității actului educațional în toate unitățile școlare tulcene și o sporire a încrederii în școală, ca instituție care furnizează educație, în competența și în valoarea oamenilor care s-au pus în slujba sa, realizarea unui sistem educaţional eficient, echitabil şi relevant, creşterea credibilităţii sistemului educaţional astfel încât şcoala să constituie centru de educaţie, de influenţare pozitivă a societății, a comunității, întărirea capacităţii instituționale a unităţilor de învăţământ, dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţia publică locală, agenţi economici, sindicate, ONG-uri, colaborarea eficientă cu autoritățile locale și, în egală măsură, cu organizațiile de elevi pentru o continuă eficientizare a procesului educațional” a transmis, înainte de a prelua mandatul, Viorica Pavel, noul inspector şcolar general.
Alte priorităţi ale noului inspector şcolar general ar fi, aşa cum au fost ele ierarhizate, următoarele:
– asigurarea cadrului de siguranță a elevilor, diminuarea și prevenirea violenței în unitățile de învățământ;
– formarea continuă a cadrelor didactice pentru formarea de competenţe necesare unui învăţământ performant;
– identificarea în continuare a unor soluții concrete pentru ca toți colegii noștri din școli să-și poată desfășura activitatea în condiții optime, încercând astfel să-i sprijinim și împreună să oferim servicii educaționale de calitate ;
– asigurarea de personal calificat în unitățile de învățământ;
– promovarea modelelor de bune practici cu impact relevant asupra învățării autentice, dezvoltarea unei culturi colaborative în școli;
– desfășurarea în condiții optime a examenelor naționale și creștea rezultatelor /performanței;
– cuprinderea în învățământul obligatoriu a tuturor categoriilor de copii și elevi;
– dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și Profesional de stat și în Sistem Dual;
– atragerea de finanțare externă prin accesarea unor proiecte care să sprijine actul educațional.

Show More

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Articles

Back to top button
Close
Close