Ştirea zilei

Proiect pilot la Penitenciarul Tulcea: „Lucrări finisaje construcții”

În perioada februarie – martie, Penitenciarul Tulcea a pilotat Proiectul de activitate Instruire într-o meserie prin activități practice – Modulul „Lucrări finisaje construcții”.

Proiectul a fost elaborat la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și are ca scop inițirea într-o meserie și dezvoltarea unei atitudini corespunzătoare față de muncă, cu rol în obținerea și menținerea unui loc de muncă după liberare.
La activitate au fost înscrişi 6 deţinuţi care, sub îndrumarea unui deținut formator și a cadrelor unității, au învățat noțiuni teoretice și au exersat tehnici de lucru precum: pregătirea suprafețelor, gletuire, finisare, vopsire.
De menţionat este faptul că persoanele private de libertate participante nu dețineau o calificare profesională sau deprinderi/aptitudini în domeniul construcțiilor, fiind selecționate în baza interesului manifestat pentru acest domeniu.
Cunoștințele teoretice și aptitudinile practice dobândite, vor putea fi valorificate ulterior în cadrul activităților lucrative desfăşurate în penitenciar sau după libertate, inclusiv prin posibilitatea susținerii de către deţinuţi a unui examen de certificare a unor competențe profesionale.
Activitatea va fi derulată în cursul anului 2022 și cu alte grupe de deținți din regim deschis şi semideschis , luându-se în considerare și interesul acestora pentru anumite meserii prevăzute în cadrul proiectului ( zidărie – faianțare, instalații sanitare, lucrări pardoseli, lăcătușerie – sudură).

Back to top button