Ştirea zilei

Restricţii în oraşele Isaccea şi Sulina dar şi în comuna Mahmudia!

- în cele trei localităţi de azi magazinele se închid la 18.00 şi se circulă cu declaraţie după ora 20.00

Potrivit unui comunicat transmis de către reprezentanţii Instituţiei Prefectului Judeţul Tulcea, membrii CJSU Tulcea, întruniţi în şedinţă extraordinară azi, au adoptat „Hotararea CJSU nr. 94 de astazi care prevede modificari pentru UAT Crisan si Sfantu Gheorghe”. Care sunt aceste modificări? Măsuri de restricționare impuse conform H.G. nr. 432/2021 şi anume că: 

(1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
(2) Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-22.00;
(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00- 22.00;
(5) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
(6) Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;
(7) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

La Isaccea, Sulina şi Mahmudia restricţii de la orele 18.00 şi 20.00

În weekend-ul ce abia începe, judeţul Tulcea va avea trei localităţi în care se vor aplica restricţiile prevăzute de lege adică Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.293/2021.

În aceste localităţi şi anume Isaccea, Sulina şi Mahmudia este INTERZISĂ circulaţia persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20.00-05.00, cu următoarele excepții:
a). Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b). deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c). deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d). deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

În plus, s-a instituit obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00-18.00.

Desigur, aceste informaţii nu se regăsesc în comunicarea de care aminteam, însă vi le aducem la cunoştinţă în cazul în care mergeţi zilele acestea la Isaccea, Sulina sau Mahmudia!

 

Back to top button