Ştirea zilei

S-a votat în unanimitate: Din 2022 fiecare loc de parcare din Tulcea e pe bani

În această după-amiază, consilierii locali, în număr de 17 din cei 21 de aleşi, au participat la şedinţa extraordinară convocată de primarul Ştefan Ilie, şi în care au votat, printre altele, un REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SISTEMULUI DE PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ ȘI DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL TULCEA.

Spre deosebire de precedentele trei proiecte de hotărâre, despre care puteţi citi AICI, şi care nu au avut nevoie de intervenţii ale consilierilor,  Regulamentul parcărilor a fost unul despre care au fost discuţii şi mai eles precizări venite din parte aparatului de specialitate din partea DIAP.

Potrivit regulamentului aprobat azi de consilieri, cu o singură abţinere a consilierului Dorin Gabriel Ţiu, posesorii de autoturisme vor avea parte de locuri de parcare achiziţionate de pe o aplicaţie online care va fi disponibilă de anul viitor, şi în care deja s-au mapat (adică s-au pus pe o hartă virtuală n.n.) circa 8000 de locuri de parcare rezidenţiale, adică în apropierea locuinţelor, respectiv 1800 de locuri de parcare publice. Până în luna februarie, când aplicaţia va putea fi utilizată, vor mai fi inventariate şi alte locuri de parcare astfel încât să se poată atribui primele sute sau chiar mii de locuri de parcare contracost. Pentru că niciun loc de parcare nu va mai fi gratuit, spune viceprimarul George Şinghi.

Cât despre costurile locurilor de parcare, mai jos aveţi Anexa 3 din Hotărârea adoptată azi

PARCARE PUBLICĂ  

 

PUBLICE

 

REZIDENȚIALE

16.30-08.00

 

 

ZONA

PARK&RIDE

Fără rezervare loc, cu plata de luni până sâmbătă, duminica GRATUIT
CARD SAU CASH – TVA inclus
½ oră 1,5 lei 0 0,5 lei
1 oră 3 lei 0 1 lei
2 ore 6 lei 0 2 lei
4 ore 12 lei 0 8 lei
SMS fără TVA
½ oră 0,25 euro 0 0,10 euro
1 oră 0.50 euro 0 0,15 euro
2 ore 1.00 euro 0 0,35 euro
4 ore 2.00 euro 0 0,70 euro
CARD SAU CASH- TVA inclus
Abonament lunar

(08.00-16.30)

150 lei 0 N/A
Abonament trimestrial (08.00-16.30) 400 lei 0 N/A
Abonament anual

(08.00-16.30)

1500 lei 0 N/A
CARD SAU CASH- TVA inclus
Abonament trimestrial 24/24h 480 lei N/A 210 lei
Abonament anual 24/24h 1750 lei N/A 760 lei
CARD SAU CASH- TVA inclus
24 ore N/A N/A 10 lei
1 săptămână 24/24 N/A N/A 50 lei
1 lună, 24/24 N/A N/A 120 lei
CARD SAU CASH- TVA inclus
Abonament semestrial (16.30-08.00) 150 lei N/A 110 lei
Abonament anual (16.30-08.00) 250 lei 150 lei 210 lei

 

PARCARE REZIDENȚIALĂ  
Loc rezervat 16:30-08:00
abonament anual (16:30-08:00) ☽ 150 lei
parcare titular (08:00-16:30) ☼     0 lei

 

Mai jos, pentru cei care vor să studieze Regulamentul, în integralitatea sa, aşa cum a fost el aprobat.

                                                                  

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SISTEMULUI DE PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ ȘI DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL TULCEA

 

CAP. I. 1. DISPOZIȚII GENERALE.

 Art. 1 (1) Prezentul Regulament se emite în baza competențelor generale pe care le au autoritățile administrației publice locale ale Municipiului Tulcea, prin compartimentele de specialitate, în scopul asigurării organizării şi funcţionării parcărilor cu plată și parcărilor de reședință.

(2) Regulamentul are ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiții de siguranță, decongestionarea traficului din zona centrală și zonele cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, diminuarea problemelor legate de parcarile de reședință și cele de destinație și protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiții corespunzătoare de deplasare pe trotuare.

(3) În municipiul Tulcea se constituie 2 tipuri de parcări și zone Park&Ride, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

 1. a) parcări publice – parcări adiacente spațiilor publice din zona centrală și parcări situate în diverse zone pe trama stradală a municipiului Tulcea ce respecta prevederile legale;
 2. b) parcări de reședință – teritoriul administrativ, domeniul public/privat a municipiului Tulcea, care cuprinde parcările de reședință/riverane;
 3. c) zona Park&Ride – parcare cu conexiuni la transportul public, care permit călătorilor sau altor persoane care se îndreaptă către centrele orașelor să-și părăsească vehiculele și să se transfere la mijloacele de transport în comun.

Art. 2 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

 1. a) parcare – spațiul destinat staționării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau de restul domeniului public sau privat al municipiului Tulcea;
 2. b) parcare publică cu plată – parcările amenajate în condițiile prevăzute de prezentul regulament pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea, marcate și semnalizate conform legii, pentru care ocupanții au obligația achitării unui tarif de parcare;
 3. c) parcare publică fără plată – parcările de reședință în intervalul orar 08.00-16.30, amenajate în condițiile prevăzute de prezentul regulament pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea, marcate și semnalizate conform legii, pentru care ocupanții nu au obligația achitării unui tarif de parcare;
 4. c) tichet de parcare – document ce atestă plata tarifului de parcare pe perioade determinate a cărui validare dă dreptul posesorului să staţioneze legal în perioada indicată, cu excepţia parcărilor închise tip incintă;
 5. d) dispoziție de ridicare – act emis la faţa locului prin care polițiștii din cadrul Direcției de Poliție Locală Tulcea constată şi informează în acelaşi timp posesorul unui autovehicul parcat neregulamentar sau fără să achite tariful de parcare, fapt pentru care s-a dispus ridicarea vehiculului;
 6. e) plata prin SMS – plata parcării efectuată prin trimiterea unui mesaj (SMS) de pe telefonul mobil;
 7. f) parcare tip incintă – platforme situate în afara reţelei stradale racordate la acestea prin 1 – 2 căi de acces care pot fi dotate cu sistem de intrare/iesire echipat cu bariere;
 8. g) locuri de parcare rezervate pentru persoane cu dizabilități – locuri amenajate în parcările publice, semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu dizabilități înscripţionate cu semnul internaţional pentru persoane cu handicap;
 9. h) panouri de semnalizare – panouri utilizate pentru direcţionarea circulaţiei către locurile de parcare;
 10. i) panouri de afişaj – panouri informative cuprinzând toate elementele de identificare şi de utilizare a parcărilor;
 11. j) parcare regulamentară – poziționarea autovehiculului în zona special amenajată de proprietarul domeniului public/privat în limitele marcajului;
 12. k) parcometru – aparat de taxare, automat electronic pentru eliberat tichete prin intermediul căruia se încasează anticipat tarifele de parcare reprezentând contravaloarea prestării serviciului de staţionare a mijloacelor auto pe locurile de parcare;
 13. l) parcare de reședință – parcarea amenajată, ce se află pe o distanță egală sau mai mare de 30 m, dar nu mai mult de 100m de frontul imobilelor utilizate de locatari, cu excepția parcărilor de pe căile de circulație semnalizate corespunzător, care poate fi atribuit spre folosință utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice care locuiesc în acestea și/sau care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediu social sau punct de lucru;
 14. m) utilizatori/ titulari – persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate sau care au dreptul de a folosi vehicule înmatriculate în România;
 15. n) organizarea parcărilor de reşedință – efectuarea de lucrări de amenajare a acestora, astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziţia utilizatorilor;
 16. o) utilizarea parcărilor de reşedinţă – folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării vehiculelor, astfel:

– gratuit pentru vehiculele ce deservesc persoanelor cu dizabilități;

– cu plată;

 1. p) exploatarea parcărilor de reședință – activitatea de a pune parcajul la dispoziţia utilizatorilor în vederea parcării vehiculelor şi de a obţine venituri la bugetul local Tulcea din această activitate;
 2. r) tarif anual de parcare – tariful pentru utilizarea locurilor cu destinația de parcări de reşedinţă aprobat prin hotărâre de consiliu local, indexat anual cu indicele de inflație transmis de Institutul National de Statistică al României;
 3. s) abonament de parcare – factura emisă de aplicația on-line sau chitanța emisă de casieria Serviciului Impozite și Taxe, acestea fiind documente justificative al locului de parcare pentru perioada achitată.
 4. t) atribuirea locurilor de parcare – activitate de repartizare a locurilor de parcare a solicitanților, prin licitație on-line în aplicație sau prin repartizare directă (fără licitație), în condițiile prezentului Regulament.
 5. u) valoarea de atribuire – tariful licitat care NU include și taxa anuală de parcare, tarif care va fi achitat o singura dată, în anul în care are loc licitația, urmând ca din anul următor licitației, să fie achitat doar tariful anual de parcare, prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul regulament.

 

CAP. II PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ

 

 1. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ

 

Art. 3 (1) Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces/plata sms/utilizarea cardului de abonat/prin staționarea sau oprirea autovehiculului într-un spațiu amenajat sau stabilit și semnalizat corespunzător, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte toate condițiile prezentului Regulament.

(2) În parcarea publică este permisă parcarea cu plată la tariful de parcare aprobat prin hotarâre de consiliu local.

(3) În sensul prezentului regulament parcările sunt spaţiile amenajate, delimitate prin marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice faţă de marginea părţii carosabile a drumului şi semnalizate prin indicatoare cu simbolul „parcare” P, însoțite de adiționalul cu tarif orar, orarul de funcționare, modul de achitare a tarifului și adiționalul cu numarul corespunzator zonei de tarifare.

(4) Astfel cum au fost definite în alin. (3) se amenajează şi în afara părţii carosabile, delimitată prin linie continuă aplicată pe întreaga lungime a zonelor de parcare, stabilite în concordanţă cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Se disting urmatoarele tipuri de zone de parcare cu plată: locuri de parcare pe platforme în afara căilor de rulare, prevăzute cu sistem de intrare/iesire echipat cu bariere sau  (Park&Ride), locuri de parcare în parcari dispuse pe acostament la marginea carosabilului, create în alveole, situate parțial sau integral pe trotuar, acolo unde, prin acestea, nu se stânjenește traficul pietonal.

Art. 4 Parcările cu plată din municipiul Tulcea pot fi utilizate contra cost prin plata tichetului de parcare prin sistemul de autotaxare, pe baza unui tarif prin SMS și card, pe baza abonamentului lunar/trimestrial/anual sau gratuit pentru autovehiculele prevăzute la art. 17.

Art. 5 (1) Se interzice parcarea tuturor mijloacelor de transport cu masa peste 3,5 tone și/sau lungimea peste 5 m în parcările cu plată. Nu se vor elibera abonamente pentru aceste tipuri de autovehicule, acestea având posibilitatea de a parca în zona Park&Ride.

(2) Este interzisă parcarea vehiculelor de tip rulotă sau remorcă, respectiv ansamblurile de vehicule care conţin asemenea mijloace de transport în parcările cu plată, acestea având posibilitatea de a parca în zona Park&Ride.

Art. 6 În parcările cu plată sunt rezervate și semnalizate prin simboluri internaționale locurile de parcare aferente mijloacelor de transport pentru persoane cu dizabilități.

Art. 7 (1) Utilizatorii parcărilor cu plată trebuie să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare, să afișeze pe bord tichetul de parcare, vizibile din exterior, excepție fac cei care achită tariful de parcare prin celelalte mijloace de plată (CARD/SMS) sau abonament, la începutul perioadei de staționare, să nu depășească timpul de staționare la care are dreptul conform termenului de valabilitate a tichetului, SMS-ului, abonamentului sau legitimației.

(2) Mijloacele de semnalizare a parcărilor se realizează și se instalează astfel încât să fie observate cu ușurință și de la o distanță adecvată de cei cărora li se adresează și trebuie să fie în deplină concordanță între ele, precum și într-o stare tehnică de funcționare corespunzătoare.

Art. 8 (1) Acest sistem de parcare se aplică în Municipiul Tulcea prin Biroul Parcări și Direcția de Poliție Locală.

(2) Autoturismele  vor putea fi verificate de către polițiștii locali, în platforma on-line, iar în cazul în care se constată staționarea în parcare publică cu plată fără a achita tariful aferent, aceștia vor aplica sancțiunile corespunzătoare.

 

 1. PROGRAM DE FUNCŢIONARE ȘI SISTEMUL DE PLATĂ A PARCĂRILOR

 

Art. 9 Sistemul de parcare cu plată cu autotaxare în Municipiul Tulcea se aplică în spaţiile special amenajate, enumerate în prezentul Regulament.

Art. 10  Programul de funcţionare a parcărilor în sistem de plată este de luni până sâmbătă 24/24h și duminica GRATUIT având la bază aplicarea următoarelor forme de plată/încasare prevăzute în Anexa nr. 3 la regulament:

– tarif orar prin tichete de parcare, SMS și card;

– abonament lunar, trimestrial sau anual;

– oferirea gratuității pentru autovehiculele prevăzute la art. 17.

Art. 11 (1) Tariful de utilizare a parcărilor se plăteste în sistem de autotaxare, utilizând parcometrele amplasate în apropierea locurilor de parcare, prin intermediul monedelor / bancnotelor, astfel:

 1. a) bancnotele/monedele se utilizează direct la parcometru, unde se introduc atâtea bancnote/monede până la concurenţa sumei care reprezintă tarifului aplicabil, pentru unitatea de timp solicitată;

– după oprirea autovehiculului/vehiculului în spaţiul special amenajat pentru parcare, utilizatorul autovehiculului/vehiculului va introduce bancnotele/monedele în parcometru (aparat de taxare);

– se selectează durata parcării pentru intervalul de timp al staţionării autovehiculului/vehiculului;

– parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va pozitiona în mod obligatoriu în interiorul autovehiculului/vehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate datele inscriptionate sa fie vizibile din exterior.

(2) Plata tarifului de utilizare a parcărilor prin intermediul telefoniei mobile se face prin transmiterea unui mesaj de tip SMS (Short Message Service) către un număr de telefon.

(3) Plata tarifului de utilizare a parcărilor prin intermediul aplicației Tulcea Parking (SMS sau Card):

– utilizatorul va descărca aplicația pe smartphone;

– după ce utilizatorul se înregistrează în aplicație selectează un tichet nou;

– în cadrul acelui tichet, utilizatorul adaugă un număr sau selectează din lista numerelor deja adăugate numărul de înmatriculare dorit;

– locația este automat identificată de sistemul GPS din cadrul telefonului mobil;

– utilizatorul selectează durata pentru care dorește achiziționarea tichetului de parcare, aplicația afișând tariful tichetului pentru perioada selectată;

– utilizatorul selectează plata prin SMS/Card, selectează butonul de plată, aplicația solicită confirmarea plății și trimite mesajul cu datele selectate de utilizator (durata și numărul de parcare);

– utilizatorul primește un mesaj de confirmare a plății care conține numărul de înmatriculare al autovehiculului/vehiculului și intervalul de valabilitate al tichetului (timpul de început și sfârșit al tichetului);

– aplicația afișează lista tichetelor active cu informațiile aferente în culoarea albastru;

– înainte cu 10 minute de expirare, aplicația informează utilizatorul că culoarea tichetului s-a modificat din albastru în portocaliu;

– utilizatorul poate să efectueze prelungirea tichetului în orice moment al valabilității acestuia;

– în momentul expirării tichetului, aplicația informează utilizatorul că tichetul a expirat și preschimbă culoarea acestuia din portocaliu în roșu.

Art. 12 (1) Tarifele aplicabile pentru parcările publice cu plată și de reședință sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament;

ART. 13 (1) Tipuri de abonamente:

 1. a) abonament parcare publică – (lunar, trimestrial, anual) – se eliberează persoanelor fizice/juridice și dă dreptul de staționare în parcările publice cu plată fară a avea posibilitatea de rezervare a locului. Abonamentele sunt achitate în platforma on-line sau la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea și sunt valabile pentru intervalul de timp 08.00-16.30. Acesta poate fi utilizat numai pentru autovehiculul al cărui număr de înmatriculare este specificat pe abonament.
 2. b) abonament tip pentru persoane cu dizabilități – (anual) – se eliberează gratuit persoanelor care fac dovada încadrării într-un grad de handicap grav sau accentuat și sunt proprietarii autoturismului sau au un contract de leasing pentru autoturismul respectiv. Acest tip de abonament conferă dreptul de staționare pe timp nelimitat în orice parcare publică cu plată din municipiul Tulcea. Posesorii acestor abonamente vor folosi cu precădere locurile de parcare rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu dizabilități. Abonamentul se inscripționează și nu este transmisibil.
 3. c) abonament 24h/24h pentru parcările publice – (lunar, trimestrial, anual) – se eliberează persoanelor fizice/juridice și dă dreptul de staționare în parcările publice cu plată în Municipiul Tulcea 24/24h, fără a avea posibilitatea de rezervare a locului. Abonamentul este valabil numai pentru autovehiculul al cărui număr de înmatriculare este specificat pe abonament, iar acestea pot fi achitate din platfoma on-line sau la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.
 4. d) abonament de noapte (semestrial și anual) – se eliberează atât persoanelor fizice, precum și persoanelor juridice pentru parcarea autoturismului în toate parcările publice cu plată în intervalul de timp 16.30-08.00. Abonamentul este valabil numai pentru autovehiculul al cărui număr de înmatriculare este specificat pe abonament, fără a avea posibilitatea de rezervare a locului.
 5. e) abonament pentru instituții publice – se eliberează institutiilor publice , la cerere, pentru atribuirea unor locuri de parcare în regim rezervat.

(2) Tarifele abonamentelor vor fi reglementate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

(3) Taximetrele sunt exceptate de la plata tarifului de staționare numai în limitele stațiilor taxi aprobate prin hotărâri ale consiliului local.

(4) Obținerea și reînnoirea abonamentelor cade în sarcina proprietarului auto.

Art. 14 (1) Autovehiculelor abandonate în parcările cu plată li se vor aplica prevederile legale în vigoare.

(2) Eliberarea și achitarea abonamentului lunar, trimestrial, semestrial sau anual se face prin platforma on-line sau la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.

(3) Pentru situația neachitării taxelor stabilite la art. 11 și art. 13, există posibilitatea achitării tarifului majorat în cuantum de 90 lei.

(4) Tariful majorat în cuantumul stabilit în aliniatul precedent se achită în 5 zile de la aducerea la cunoștință prin afișarea notei de constatare.

(5) Nota de constatare reprezintă actul emis la fața locului prin care agentul constatator constată și informează în același timp posesorul unui autovehicul parcat fără achitarea taxei de parcare despre posibilitatea achitării tarifului majorat.

(6) La momentul constatării contravenției, agenții constatatori vor întocmi și afișa, sub ștergătorul de la parbriz sau pe geamul lateral al vehiculului nota de constatare, locul staționării și ora constatării precum și natura abaterii constatate

(7) Neachitarea tarifului majorat în termenul indicat la alin. (4) va determina aplicarea sancțiunilor contravenționale.

(8) Plata tarifului majorat exclude aplicarea sancțiunilor contravenţionale, cele două creanţe, tariful majorat şi sancțiunea contravențională, neputând coexista.

 

 1. MODALITATEA DE GESTIONARE A ÎNCASĂRILOR

 

Art. 15 Sumele rezultate în urma funcționării sistemului de autotaxare (parcometre) a parcărilor cu plată sunt gestionate de Primăria Municipiului Tulcea prin Biroul Parcări și se predau zilnic de către casier pe bază de borderou de predare la casieria Serviciului Impozite și Taxe Primăriei Municipiului Tulcea.

Art. 16 Verificarea funcționării parcometrelor și a aplicației software pentru sistemul de plată prin SMS și card, precum și încheierea unui contract de service cu o firmă specializată și achiziționarea altor sisteme de plată moderne, intră în atribuțiile compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.

 

 1. FACILITĂȚI. GRATUITĂȚI

 

Art. 17 Parcările pot fi utilizate gratuit de:

 1. a) posesorii autovehiculelor deținători ai cardului – legitimație pentru persoanele cu dizabilități sau de însoțitorii acestora;
 2. b) posesorii autovehiculelor electrice doar în stațiile de încărcare în timpul procesului de încărcare;
 3. c) parcările cu plată din Municipiul Tulcea vor putea fi utilizate fără achitarea taxelor prevăzute în prezentul Regulament, în cazul execuţiei unor lucrări de utilitate publică în conformitate cu reglementările legale;
 4. d) autovehiculelor corpului diplomatic;
 5. e) autovehiculelor de intervenţie (salvare, pompieri, poliţie, jandarmerie, Ministerul Justiţiei, M.Ap.N., M.A.I.) aflate în misiune;
 6. f) autovehiculele instituțiilor publice aflate în interes de serviciu.

Art. 18 În cazul autovehiculelor menționate la art. 17, lit. f), acestea vor face dovada deținerii legitimației prin afișarea acesteia pe bord. Eliberarea acestora se va face pe bază de cerere depusă la registratura Primăriei Municipiului Tulcea.

 

CAP. III PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL TULCEA

 

 1. ATRIBUIREA LOCURILOR DE PARCARE

 

Art. 19 (1) Locurile de parcare din parcările de reședință vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, semnalizarea pe verticală și orizontală și numerotarea acestora de către administratorul parcării de reședință.

(2) Solicitările și rezervările de parcare se depun, în mod transparent în platforma on-line sau asistat de către personalul Biroului Parcări la sediu, astfel încât fiecare solicitant poate vizualiza locurile de parcare libere și i se va elibera o dovadă de rezervare.

Art. 20  Biroul Parcări din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea completează în aplicație noile locuri de parcare.

Art. 21 (1) Regula generală de atribuire a parcărilor de reședință libere constă în atribuirea a câte unui loc de parcare pentru fiecare unitate locativă în parte din imobilul de locuințe, la tariful licitat și/sau la tariful stabilit prin hotărâre de consiliu local.

(2) În parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deținătorilor de autoturisme.

Art. 22 În situațiile în care numărul de solicitări depășește numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari, atribuirea se va face prin licitație on-line conform procedurii prevăzute în Anexa nr. 1 la regulament. Prețul de pornire al licitației îl reprezintă tariful de bază stabilit prin hotărâre a consiliului local.

Art. 23 (l) Atribuirea locurilor din parcările de reședință se va face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice proprietare/posesoare ale unor imobile arondate acestor parcări.

(2) Persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care au punctul de lucru al societății declarat în condominiul arondat unei parcări de reședință, pot solicita acordarea contra cost a unui loc de parcare, în spatiile amenajate ca parcări de reşedinţă pentru autoturismele proprietate.

Art. 24 (1) În prima etapă de atribuire, locul de parcare pentru care s-a depus solicitare trebuie să nu fie situat la mai mult de 30 m față de limita blocului unde își are domiciliul solicitantul.

(2) În cazul în care au mai rămas locuri de parcare libere după finalizarea primei etape de atribuire, se pot atribui locuri de parcare prin licitație/atribuire directă și pentru locatarii persoane fizice sau juridice din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reședință aferentă acestora, situate la cel mult 100 m de limita blocului.

Art. 25 Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

(1) Să dețină în proprietate sau în folosință o locuință sau un spațiu cu altă destinație în imobilul de locuințe colective situat la mai puțin de 100 m de parcarea de reședință în care solicită atribuirea locului de parcare prin copie de pe actul ce atestă domiciliul/reședința (B.I/C.I), dreptul de proprietate sau dreptul în baza căruia este folosit imobilul: contract de închiriere, contract de Comodat, etc.)

(2) Deţinerea unui autoturism în proprietate sau în folosinţă este condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de licitare/atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă. Indiferent de modalitatea de deținere, este obligatoriu ca pentru mijlocul respectiv de transport, impozitul să se datoreze către bugetul local Tulcea, în baza prevederilor codului fiscal și să fie înregistrat în evidențele fiscale ale Unității Administrativ-Teritoriale Tulcea.

(3) Să dețină în proprietate sau în folosință un autovehicul de tip autoturism având inspecția tehnică periodică (ITP) în termenul de valabilitate si RCA valabil. Dovada îndeplinirii condiției se face cu copie a certificatului de înmatriculare și a RCA-ului, după caz, a actului din care rezultă dreptul de folosință al autovehiculului înregistrat în evidențele fiscale ale Unității Administrativ-Teritoriale Tulcea.

(4) Să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.

(5) Persoanele fizice solicitante ale locurilor de parcare trebuie să aibă domiciliul/ reședința, dovedite cu documente (B.I./C.I.), în imobilele care au arondate locurile de parcare pentru care sunt solicitate sau contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere vizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau comodat cu rudele de gradul I și II.

(6) Să nu dețină garaj.

(7) Persoanele juridice solicitante trebuie să facă dovada că au sediul social sau punctul de lucru în imobilele care au arondate locurile de parcare.

(8) Abonamentele de reședință dau dreptul folosirii locului de parcare în intervalul orar 16.30-08.00 de luni până vineri și între 00.00-24.00 sâmbătă, duminică și sărbătorile legale.

(9) În intervalul de timp 08.00-16.30, de luni până vineri, parcările de reședință vor deveni publice GRATUITE putând fi ocupate de orice altă persoană decât titularul abonamentului. Titularul abonamentului anual poate ocupa, în această situație, orice alt loc de parcare de reședință. După orele 16.30, locul va rămane exclusiv în folosința titularului de abonament. Dacă în intervalul orar 16.30-08.00 un alt autovehicul ocupă un loc de parcare de reședință, acesta are obligația de a afișa pe bordul autovehicului numarul de telefon, în caz contrar autovehiculul va putea fi ridicat la sesizarea acestuia.

(10) Este INTERZISĂ amplasarea de blocatoare pe locurile de parcare de reședință.

(11) Persoanele cu handicap grav /accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente că dețin în proprietate/utilizare un autoturism pentru care se plătește impozit la bugetul local al Municipiului Tulcea sau sunt în evidențele fiscale și sunt scutite de la plată conform legii, au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință, cu respectarea condițiilor prevăzute la alineatele anterioare prezentului articol. Aceștia pot beneficia de locul de parcare conform prezentului regulament cu obligativitatea reînnoirii documentelor justificative, ori de câte ori este nevoie.

ART. 26 (l) Abonamentele de reședință dau dreptul folosirii locului de parcare pe toată perioada valabilității abonamentului. Acestea se vor elibera, on-line în aplicație sau la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. Se vor elibera pe o perioadă de 5 ani în urma licitației on-line și pe o perioada de 1 an în urma atribuirii directe.

(2) Plata abonamentului se va face anual din momentul valabilității abonamentului în aplicația on-line sau la casieria Serviciului Impozite și Taxe Tulcea. Pentru primul an, plata se va face în termen de 5 zile calendaristice de la data atribuirii locului de parcare și va include tariful licitat, cât și taxa anuală.

(3) Concomitent cu efectuarea plății aplicația on-line sau casieria Serviciului Impozite și Taxe Tulcea va elibera titularului dovada plății.

(4) În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în zona de reședință nu achită în termen de 5 zile calendaristice de la data atribuirii locului de parcare tariful aferent, va pierde locul de parcare, care va fi reatribuit următorului solicitant din cadrul licitației.

(5) Deținătorul locului de parcare de reședință va fi notificat cu 30 de zile înainte de expirarea abonamentului, obligația acestuia fiind de a achita tariful în maxim 5 zile calendaristice de la expirare.

Art. 27 Rezervarea locului de parcare, se va face în aplicația on-line sau la Biroul Parcări din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea pe baza următoarele documente:

 1. a) pentru persoane fizice:
 2. B.I./C.I;
 3. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
 4. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
 5. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
 6. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
 7. Contract de vânzare-cumpărare, închiriere sau comodat.
 8. b) pentru persoane juridice:
 9. B.I./C.I reprezentant legal;
 10. Certificat de înmatriculare autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
 11. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
 12. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
 13. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul comerțului;
 14. Contract de vânzare-cumpărare, închiriere sau comodat pentru sediu/punct de lucru.

Art. 28 (1) Tarifele stabilite parcărilor de reședință pot fi actualizate periodic prin hotărâri ale consiliului local.

(2) Tariful stabilit va fi indexat anual, pe baza indicelui de inflație aferent unei perioade de 12 luni.

 

 1. GESTIONAREA PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ

 

Art. 29 Parcările de reședință vor fi gestionate de Primăria Municipiului Tulcea.

Art. 30 (1) Abonamentele de parcare de reședință se eliberează on-line în aplicație sau de către casieria Serviciului Impozite și Taxe în momentul achitării tarifului de parcare de reședință.

(2) În cazul licitațiilor, dacă într-unul din ani plata nu este efectuată în 5 de zile calendaristice de la expirarea abonamentului, abonamentul de parcare înceteaza de drept, locatarul pierzând dreptul asupra locului de parcare.

(3) Autoturismul trebuie să aibă ITP și RCA valabile pe toată perioada de valabilitate a abonamentului, în caz contrar acesta încetează de drept.

(4) Obligația de reînnoire a documentelor, cade în sarcina abonatului.

Art. 31 Activitatea de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor din parcările de reședință se va efectua conform prevederilor Regulamentului aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Art. 32 (1) Asigurarea locului de parcare se face pe bază de semnalizare verticală și orizontală de către Direcția Întretinere și Administrare Patrimoniu Tulcea.

(2) Locurile de parcare vor fi delimitate, marcate, numerotate și semnalizate prin indicatoare de circulație de către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea.

(3) În cazul producerii unor eventuale daune, furturi, incendii la vehicule în parcările de reședință, Primaria Municipiului Tulcea nu răspunde juridic.

 

 1. MODIFICAREA CONDIȚIILOR ABONAMENTULUI DE PARCARE

 

Art. 33 (1) Orice modificare intervenită în ceea ce privește dobândirea/transferul/radierea autovehiculului, schimbarea domiciliu sau renunțarea din oricare motive, titularul abonamentului de parcare are obligația anunțării în scris a emitentului în termen de 30 zile de la modificarea survenită.

(2) În cazul în care intervine înstrăinarea autovehiculului, abonamentul de parcare rămâne valabil o perioadă de 3 luni. Dacă în această perioadă, abonatul, nu prezintă  documentele justificative a unui alt autovehicul aflat în proprietatea sa, acestuia i se anulează abonamentul de parcare.

(3) În cazul în care în perioada de valabilitate a abonamentului de parcare de reședință intervin modificări în ce privește titularul dreptului de proprietate sau folosință a unității locative sau a spațiului cu altă destinație, abonamentul își pierde valabilitatea, titularul beneficiind de restituirea sumei încasate, de către Serviciului Impozite și Taxe doar pe perioada rămasă.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) conduce la anularea abonamentului de parcare și nerestituirea sumei achitate.

(5) Titularul abonamentului de parcare emis cu titlu gratuit poate solicita prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului de parcare la data expirării acestuia, anexând documente justificative în acest sens.

 

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ

 

Art. 34 Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele obligații:

 1. a) să achite în termenul legal tarifele pentru locurile de parcare utilizate;
 2. b) să nu ocupe locul de parcare de reședință, fără achitarea tarifului orar aferent;
 3. c) să păstreze curățenia în parcaje, să întreţină corespunzător locul de parcare, să nu-l folosească pentru depozitare de deșeuri, să nu depoziteze produse, mărfuri sau materiale diverse, să nu producă distrugerea acestuia, să nu execute lucrări de reparaţii auto sau lucrări de construcții, să deszăpezească locul de parcare pentru a fi vizibile marcajele;
 4. d) să nu întreprindă nici o acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori, ca urmare a folosirii locului de parcare atribuit, să nu transmită unei terțe persoane, sub nicio formă, dreptul de utilizare a locului de parcare;
 5. e) să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinație de utilitate publică;

În ambele situații titularilor abonamentelor de parcare, la cererea acestora, li se poate restitui proporțional contravaloarea tarifelor achitate pe perioada de neutilizare a locului de parcare;

 1. f) să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de parcare ocupat, persoanelor împuternicite conform legii să efectueze controlul dacă acestea le solicită;
 2. g) să-și reînnoiască actele care au expirat și care au stat la baza întocmirii abonamentului, să comunice proprietarului locului de parcare toate schimbările intervenite în situația personală sau locativă a titularului sau autovehiculului înregistrat de natură să afecteze situația abonamentului în termen de 30 de zile de la apariția acestora;
 3. h) să nu intervină în niciun fel la partea carosabilă a locului de parcare, prin amenajare, îngrădire, marcare, construcții, etc. sau orice altă modificare;
 4. i) să informeze organele abilitate dacă apar degradări ale parcajului sub diferite forme (ex: surpare carosabil, gropi, lipsa panourilor de semnalizare parcaje, degradarea panourilor, etc.) la Biroul Parcări din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea;
 5. j) să parcheze în limita marcajului locului de parcare astfel încât să nu o depășească pentru a nu ocupa o altă suprafață dintr-un alt spațiu de parcare sau să pericliteze traficul auto/pietonal;
 6. k) să permită staționarea temporară a autovehiculelor de intervenție ce aparțin Poliției, Pompierilor, Ambulanței, Jandarmeriei, precum și a celor de utilitate publică aparținând Administrației Publice Locale în situația în care acestea sunt în misiune sau exercită lucrări publice în zonă;
 7. l) să elibereze spațiul ocupat în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare în situația în care terenul care face obiectul contractului devine proprietate privată a unei persoane fizice/juridice sau este restituit printr-o hotărâre judecătorească sau prin dispoziția Primarului. Tariful achitat se restituie proportional cu perioada de neutilizare a spațiului de parcare.

Art. 35 Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele drepturi:

 1. a) să utilizeze locul de parcare conform naturii și destinației acestuia și numai pentru perioada de valabilitate a abonamentului de parcare de reședință;
 2. b) să fie informați cu privire la tipul parcării, perioada permisă pentru parcare, tarifele aplicabile pentru ocuparea locurilor de parcare.

 

 1. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ

 

Art. 36 Proprietarul locurilor de parcare de reședință are următoarele obligații:

(a) să amenajeze locurile de parcare în conformitate cu standardele și normativele tehnice în vigoare;

(b) să amenajeze, să întrețină și să repare partea carosabilă a parcărilor de reședință din municipiul Tulcea;

(c) să asigure semnalizarea corespunzătoare a parcărilor de reședință din municipiul Tulcea;

(d) să realizeze și să refacă ori de câte ori este cazul marcajele rutiere, iluminatul căilor adiacente parcărilor de reședință;

(e) să deszăpezească căile de acces;

(f) să asigure locuri de parcare pentru persoanele cu handicap.

Art. 37 Proprietarul locurilor de parcare de reședință au următoarele drepturi:

(a) să încaseze tarifele stabilite pentru ocuparea locurilor de parcare;

(b) să verifice conformitatea documentelor depuse pentru rezervarea locurilor de parcare pe bază de abonament;

(c) să anuleze abonamentele pentru rezervarea locurilor de parcare, dacă constată ca nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulament pentru eliberarea acestora.

 

CAP. IV CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

 

Art. 38 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament presupune verificarea modului de plată cu tichet, SMS, abonament sau cu gratuitate (legitimație), precum și modul de parcare în zonele special amenajate.

Art. 39 Amenda contravențională se poate aplica doar proprietarului vehiculului/ autovehiculului.

Art. 40 Constatarea contravenţiilor şi întocmirea procesului verbal de contravenţie se face de către poliţişti din cadrul Direcției de Poliţie Locală Tulcea.

Art. 41 (1) Constituie contravenții săvârșirea de către proprietari, utilizatori sau deținători cu orice titlu ai vehiculului/ autovehiculului, a următoarelor fapte:

 1. a) Parcarea autovehiculului în spațiul de parcare fără tichet de parcare, plată prin SMS și card, abonament sau legitimație valabilă se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei. În cazul parcărilor de reședință, Poliția Locală Tulcea poate dispune și măsura complementară de ridicare a autovehiculului. Eliberarea autovehiculului ridicat se va face numai după achitarea taxei de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Tulcea. La ridicarea autovehiculului aflat în stare de contravenție la prezentul Regulament, se vor face poze datate din care să rezulte clar starea fizică a acestuia și se va întocmi o Dispoziție de ridicare a vehicului care va cuprinde : numărul de înmatriculare, marca și tipul autovehiculului.
 2. b) Modul de expunere a tichetului de parcare care nu a permis descifrarea elementelor de identificare se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
 3. c) Vandalizarea aparatelor de autotaxare se sancţionează cu amendă de la 1250 la 2500lei;
 4. d) Neafişarea tichetului, pe bordul autovehiculului se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
 5. e) Poziționarea vehiculului în segmentul de drum destinat parcării cu plată, în afara zonei de parcare se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
 6. f) Poziționarea vehiculului astfel încât ocupă două locuri de parcare se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
 7. g) Depășirea timpului de staționare indicat pe tichetul de autotaxare sau în SMS-ul primit de confirmare a plății pentru parcările publice cu plată, abonament sau legitimație expirată se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
 8. h) Parcarea mijloacelor de transport cu masa peste 3,5 tone și lungimea peste 5 m în parcările cu plată sau de reședință se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
 9. i) Parcarea vehiculelor de tip rulotă sau remorcă, respectiv ansamblurile de vehicule care conţin asemenea mijloace de transport în parcările cu plată se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
 10. j) Montarea unui dispozitiv de blocare pe locul de parcare se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000-2000 lei și ridicarea dispozitivului de blocare;
 11. k) Blocarea locului de parcare prin alte mijloace se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000-2000 lei;

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 42 Contravențiilor prevăzute în acest regulament le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 43 Odată cu aplicarea sancţiunii principale, prin procesul verbal de constatare a contravenţiei, se va stabili în sarcina contravenientului şi obligaţia recuperării pagubelelor constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale administraţiei publice locale.

Art. 44 Plata amenzii contravenţionale nu exonerează pe contravenient de achitarea contravalorii stabilite pentru prejudiciul adus prin săvârșirea faptei.

 

CAP. V  DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 45 Primăria Municipiului Tulcea nu răspunde de securitatea autovehiculelor/vehiculelor şi a bunurilor aflate în parcările publice cu plată sau parcările de reședință.

Art. 46 Parcarea pe locurile marcate cu semnul international al persoanelor cu handicap se sancţionează conform prevederilor în vigoare.

Art. 47 Autovehiculele abandonate în parcările cu plată cu autotaxare li se vor aplica prevederile Legii nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare.

Art. 48. Abonamentele de parcare eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile, dacă utilizatorii îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 49. Locurile din parcările de reședință care rămân neatribuite în urma procedurii prevăzute de prezentul regulament vor fi aduse la cunoștința publicului prin afișare în aplicația on-line și la intrările blocurilor de locuințe aferente..

Art. 50. Sumele încasate cu titlu de tarif de parcare de reședință se fac venit la bugetul local.

Art. 51 Un extras din acest regulament va fi afişat la loc vizibil, pentru informarea utilizatorilor.

Art. 52 Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT 

REZERVAREA UNUI LOC DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ

Prin intermediul unei hărți dinamice de tip GIS ( sistem informațional geografic), integrată în cadrul platformei, cetățenii au posibilitatea de a vizualiza în timp real locurile de parcare disponibile pe raza Municipiului Tulcea și de a selecta locul dorit din apropierea domiciliului. Locurile de parcare sunt reprezentate în hartă dupa un cod de culori.

Verde – loc de parcare disponibil

Roșu – loc de parcare rezervat

Gri – loc de parcare în curs de soluționare

Albastru hașurat – loc de parcare pentru persoane cu dizabilități rezervat.

! ATENŢIE – Se poate face o singură rezervare pe un număr de înmatriculare al autoturismului.

! ATENŢIE – Pentru crearea unei solicitări de rezervare loc de parcare aveți la dispoziție 30 de minute. La scurgerea celor 30 de minute, sesiunea se închide automat, fiind nevoiți să reluați toți pașii de la început. E important să vă pregătiți toate informaţiile necesare înainte de a începe fluxul de rezervare loc de parcare.

Pentru crearea unei solicitări de rezervare a unui loc de parcare selectăm locul de parcare disponibil, iar în fereastra apărută se afișează informațiile aferente. Confirmăm continuarea rezervării, iar platforma deschide un formular de completare date de identificare.

! ATENŢIE – Dacă persoana fizică se încadrează într-unul din gradele scutite de la taxă (Persoana cu dizabiliăţi/Reprezentant legal al acesteia), bifăm opțiunea corespunzătoare.

! ATENŢIE – Pentru adresă se bifeaza optiunile corespunzatoare referitoare la tipul de domiciliu si tipul de proprietate

! ATENŢIE – Toate câmpurile sunt obligatoriu de completat.

La introducerea datelor autoturismului se selectează tipul de detinere și completăm numărul de înmatriculare, numărul de saşiu, dată expirare ITP, dată expirare RCA.

! ATENŢIE – ITP-ul si RCA-ul trebuie să fie valabile în momentul solicitării rezervării locului de parcare, altfel solicitarea va fi anulată.

În fereastra deschisă pentru încărcarea documentelor sunt menţionate documentele necesare la depunerea cererii pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reședință.

După completarea cererii, solicitantul va transmite și suma de licitație dorită.

Salvarea solicitării pentru rezervarea locului de parcare facem prin click pe butonul SALVEAZĂ. În acest moment, solicitarea este salvată, iar platforma trimite un e- mail de confirmare pe adresa de e-mail introdusă. Mail-ul de confirmare conține și un cod unic de identificare care poate fi folosit pentru accesarea solicitării rezervării locului de parcare pentru modificări.

! ATENŢIE – Solicitarea poate fi accesată folosind codul unic de identificare cât timp aceasta are culoarea gri și statusul în curs de rezervare.

Licitația va fi deschisă pe o perioadă de 7 calendaristice zile, moment în care se poate reveni asupra sumei de licitație ori de câte ori se dorește de către licitator. După această perioadă, urmează 5 zile lucrătoare de validare a documentelor, după care va fi anunțat câștigătorul licitației. În cazul în care documentele anexate de solicitant nu sunt valide sau nu achită tariful licitat, cât și tariful anual în termen de MAXIM 5 zile calendaristice, acesta va pierde locul de parcare licitat, fiindu-i atribuit următorului solicitant din cadrul licitației.

În prima etapă de atribuire, locul de parcare pentru care s-a depus solicitare trebuie să nu fie situat la mai mult de 30 m față de limita blocului unde își are domiciliul solicitantul.

Dacă în decursul celor 7 zile calendaristice în care se desfășoară licitația, pe locul de parcare selectat de solicitant sunt mai multe cereri de solicitare, iar în bateria de parcări mai sunt disponibile locuri fără solicitanți sau cu mai puține cereri, aceștia au posibilitatea de a renunța la prima solicitare și de a selecta un alt loc dorit. În acest caz procedura de înregistrare se va relua de la început.

            În cazul în care au mai rămas locuri de parcare libere după finalizarea primei etape de atribuire, se pot atribui locuri de parcare prin licitație/atribuire directă într-o a două etapă și pentru locatarii persoane fizice sau juridice din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reședință aferentă acestora, situate la cel mult 100 m de limita blocului.

Se pot depune contestații în termen de 1 zi lucrătoare de la momentul validării locului de parcare.

 

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENT

PARCĂRI PUBLICE

 

Nr. crt.
1. Str. Dumitru Ivanov
2. Str. Isaccei
3. Str. Unirii
4. Str. Păcii
5. Str. Babadag
6. Str. Mihai Viteazu
7. Str. Oborului
8. Zona parc Lac Ciuperca
9. Str. Buna Vestirii
10. Str. Progresului
11. Str. Slt. Gavrilov Corneliu
12. Str.1848
13. Str. Mică

 

PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ

 

Nr. crt.
1. Str.14 Noiembrie
2. Str.1848
3. Aleea Crucii Roșii
4. Str. Bucovinei
5. Str. Cameliei
6. Str. Cuza Vodă
7. Str. Dobrogeanu Gherea
8. Str. Frumoasă
9. Str. Gavrilov Corneliu
10. Str. Gloriei
11. Str. Grigore Antipa
12. Str. Piața Independenței
13. Intrarea Cuza Voda
14. Str. Mahmudiei
15. Str. Mărășești
16. Str. Mică
17. Str. Mihail Kogălniceanu
18. Piața Mircea cel Batrân
19. Str. Mircea Vodă
20. Str. Muzelor
21. Str. Portului
22. Str. Potcovari
23. Str. Progresului
24. Piața Republicii
25. Str. Sabinelor
26. Str. Sălciilor
27. Str. Tudor Vladimirescu
28. Victoriei
29. 7 Noiembrie
30. 9 Mai
31. Str. Abatorului
32. Str. Acvila
33. Str. Agricultori
34. Str. Alba Iulia
35. Str. Albatros
36. Aleea Forestierului
37. Aleea Livezilor
38. Aleea Miron Costin
39. Aleea Prelungirea Taberei
40. Aleea Prislav
41. Aleea Războieni
42. Aleea Taberei
43. Aleea Văcărescu
44. Aleea Viitorului
45. Alexandru cel Bun
46. Alunișului
47. Str. Amiezii
48. Str. Amurgului
49. Str. Ana Ipătescu
50. Str. Antenei
51. Str. Anton Pann
52. Str. Argilei
53. Str. Armeană
54. Str. Atelierelor
55. Str. Aureliană
56. Str. Aurel Vlaicu
57. Str. Avatului
58. Str. Avram Iancu
59. Str. Azaleei
60. Str. Azimut
61. Str. Bacului
62. Str. Balizei
63. Str. Banatului
64. Str. Barajului
65. Str. Berzei
66. Str. Biruinței
67. Str. Bizamului
68. Str. Bogdan Vodă
69. Str. Boierescu
70. Str. Bravilor
71. Str. Brîndușei
72. Str. Brizei
73. Str. Brumărel
74. Str. Bujorului
75. Str. Buna Vestire
76. Str. Carierei
77. Str. C.A. Rosetti
78. Str. Carpați
79. Str. Cascadei
80. Str. Cavalului
81. Str. Califarului
82. Str. Călugăreni
83. Str. Câmpului
84. Str. Căruțașilor
85. Str. Celic
86. Str. Cernica
87. Str. Cezar
88. Str. Chindiei
89. Str. Chiparosului
90. Str. Cicerone Teodorescu
91. Str. Cicoarei
92. Str. Cimbrișorului
93. Str. Cimbrului
94. Str. Ciocârliei
95. Str. Cireșari
96. Str. Ciurel
97. Str. Cloșca
98. Str. Cocorului
99. Str. Cocoș
100. Str. Colinei
101. Str. Coloniștilor
102. Str. Combustibilului
103. Str. Comerțului
104. Str. Concordiei
105. Str. Constantin Brâncoveanu
106. Str. Constantin Brătescu
107. Str. Constructorilor
108. Str. Cormoranului
109. Str. Coziei
110. Str. Corneliu
111. Str. Crăițelor
112. Str. Crinului
113. Str. Cotită
114. Str. Coziei
115. Str. Cristina
116. Str. Crișan
117. Str. Crivăț
118. Str. Darius
119. Str. Davila
120. Str. Decebal
121. Str. Delfinului
122. Str. Deltei
123. Str. Dianei
124. Str. Digului
125. Str. Dimitrie Sturdza
126. Str. Dobrogei
127. Str. Dochiei
128. Str. Domnița Balașa
129. Str. Dorobanți
130. Str. Dorului
131. Str. Ecaterina Teodoroiu
132. Str. Aleea Ecoului
133. Str. Egretei
134. Str. Elena Doamna
135. Str. Elizeului
136. Str. Energiei
137. Str. Eroilor
138. Str. Erou Demetriade
139. Str. Erou Mihai Serian
140. Str. Eternității
141. Str. Fabricilor
142. Str. Ferigei
143. Str. Fetițelor
144. Str. Fizician Nicolae Dinulescu
145. Str. Flamingo
146. Str. Florilor
147. Str. Forestierului
148. Str. Fortunei
149. Str. Frasenului
150. Str. Fraților
151. Str. Freziei
152. Str. Garoafei
153. Str. Griviței
154. Str. Gazelei
155. Str. Gării de Mărfuri
156. Str. Gării
157. Str. General de Brigadă N. Mateescu
158. Str. G . Georgescu
159. Str. Ghiocelului
160. Str. Gloriei
161. Str. Grafician C-tin Găvenea
162. Str. Granitului
163. Str. Grădinarilor
164. Str. Grâușor
165. Str. Heracleea
166. Str. Horia
167. Str. Hurezului
168. Str. Iasomiei
169. Str. I.L. Caragiale
170. Str. Ilgani
171. Str. Iluziei
172. Str. Impasului
173. Str. Independenței
174. Intrarea Antenei
175. Intrarea Forestierului
176. Intrarea Livezilor
177. Intrarea Prislav
178. Intrarea Taberei
179. Intrarea Urzicii
180. Intrarea Viitorului
181. Ion Creangă
182. Str. Ion Nenițescu
183. Str. Istria
184. Str. Iuliu Maniu
185. Str. Izvorului
186. Str. Jupiter
187. Str. Labirintului
188. Str. Lacului
189. Str. Lalelelor
190. Str. Anului
191. Str. Lăstunului
192. Str. Lebedei
193. Str. Lebedelor
194. Str. Libertății
195. Str. Liliacului
196. Str. Liniștei
197. Str. Linului
198. Str. Livezilor
199. Str. Lopătarului
200. Str. Lotusului
201. Str. Luminiței
202. Str. Lupeni
203. Str. Luterană
204. Str. Macului
205. Str. Magnoliei
206. Str. Mahmudiei
207. Str. Maior Andrei Grigore
208. Str. Malcoci
209. Str. Maramureș
210. Str.  Marmurei
211. Str. Măceșului
212. Str. Mălinului
213. Str. Mănăstirii
214. Str. Meduzei
215. Str. Mentei
216. Str. Aleea Merișor
217. Str. Mesteceni
218. Str. Metalurgiștilor
219. Str. Meteor
220. Str. Micșunelelor
221. Str. Mieilor
222. Str. Mihai Eminescu
223. Str. Mihai Viteazu
224. Str. Milcov
225. Str. Mircea Vodă
226. Str. Miron Costin
227. Str. Mistreți
228. Str. Mistriei
229. Str. Mizei
230. Str. Morilor
231. Str. Moviliței
232. Str. Mugurel
233. Str. Muncii
234. Str. Navaliștilor
235. Str. Nalbelor
236. Str. Narciselor
237. Str. Năframei
238. Str. Negruzzi Costache
239. Str. Neptun
240. Str. Nicolae Bălcescu
241. Str. Nicopol
242. Str. Nopții
243. Str. Nufărului
244. Str. Oborului
245. Str. Oițelor
246. Str. Orizontului
247. Str. Ovidiu
248. Str. Paloma
249. Str.  Păunului
250. Str. Pelicanilor
252. Str. Aleea Pelinului
252. Str. Pescarilor
253. Str. Pescărușilor
254. Str. Pictor Alexandru Ciucurencu
255. Str. Pictor Andreescu
256. Str. Pinului
257. Str. Plaur
258. Str. Plevnei
259. Str. Plopilor
260. Str. Plugarilor
261. Str. Podgoriilor
262. Str. Poet Traian Cosovei
263. Str. Portiței
264. Str. Portului
265. Str. Prelungirea Taberei
266. Str. Primăverii
267. Str. Prislav
268. Str. Prudenței
269. Str. Racului
270. Str. Radu Negru
271. Str. Rahovei
272. Str. Rândunicii
273. Str. Răsăritului
274. Str. Războieni
275. Str. Rezervorului
276. Str. Rogozului
277. Str. Ronda
278. Str. Rosmarin
279. Str. Rozei
280. Str. Rumeoarei
281. Str. Sabinelor
282. Str. Salcâmilor
283. Str. Sânzienei
284. Str. Saon
285. Str. Scării
286. Str. Sculptor Ion Jalea
287. Str. Școalei
288. Str. Semințelor
289. Str. Silvestru
290. Str. Sitarului
291. Str. Smârdan
292. Str. Soarelui
293. Str. Socului
294. Str. Sofia Nădejde
295. Str. Speranței
296. Str. Aleea Spicului
297. Str. Spitalului
298. Str. Stâncilor
299. Str. Stânjenelului
300. Str. Aleea Stejarului
301. Str. Străbună
302. Str. Sudului
303. Str. Sulfinei
304. Str. Surorilor
305. Str. Suvenir
306. Str. Șoimului
307. Str. Taberei
308. Str. Taberei Impas
309. Str. Taras Savcenco
310. Str. Tăunului
311. Str. Taras Savcenco
312. Str. Tăunului
313. Str. Teiului
314. Str. Timișoarei
315. Str. Timpului
316. Str. Timpuri Noi
317. Str. Tineretului
318. Str. Toamnei
319. Str. Toporași
320. Str. Traian
321. Str. Traian Vuia
322. Str. Trandafirilor
323. Str. Transformatorului
324. Str. Trestiei
325. Str. Trifoiului
326. Str. Troiței
327. Str. Tunsului
328. Str. Urzicii
329. Str. Uzinei
330. Str. Văcărescu
331. Str. Vărăriei
332. Str. Vărărie Baltă
333. Str. Venus
334. Str. Veseliei
335. Str. Vezuviu.
336. Str. Victoriei
337. Str. Viilor
338. Str. Viitorului
339. Str. Viorelelor

 

 

 

 

Back to top button