Trageri cu muniţie de război la Poligon Cataloi

Azi, în intervalul orar 08.00 -15.00, dar şi în zilele de 15 şi 16 ianuarie 2020 tot între 08.00 şi 15.00 precum şi în intervalul 27 -29 ianuarie 2020 (tot între 08.00 şi 15.00), se vor executa ședințe de tragere cu muniție de război în Poligonul de garnizoană Cataloi.
Din acest motiv se vor lua măsuri de siguranță de respectat de către populația civilă aflată în zona poligonului de tragere Cataloi și în Zona Militară Restricționată a acestuia.
Scopul pentru care se aplică măsurile de siguranță este de a reduce la maxim riscurile.
Populația civilă care se află în zona poligonului este obligată: să nu intre în perimetrul
Zonei Militare Restricționate/ de siguranță al poligonului pe timpul tragerilor (valabil pentru
persoane, animale, atelaje, autovehicule), să părăsească imediat zona în cazul în care au pătruns accidental, pe timpul tragerilor, să respecte semnificația indicatoarelor instalate și indicațiile personalului de pază referitoare la interzicerea pătrunderii în zona de siguranță restricționată pe timpul executării tragerilor, ridicării, mutării sau deplasării oricăror elemente de muniție și deșeuri metalice din zona poligonului sau apropierea acestuia, indifferent de natural lor.
Se interzice:
1.În permanență accesul personalului, animalelor și vehiculelor/autovehiculelor în interiorul
perimetrului de tragere „CATALOI”.
2. Atingerea/ sustragerea muniției/ elementelor de muniție neexplodată/ instalațiilor de marcare a
focului/ obiectele metalice/ nemetalice ce pot fi găsite în poligon sau în zona de siguranță/
restricționată.
3. Pătrunderea și apropierea oamenilor, animalelor și vehiculelor, pe timpul tragerilor, în Zona
Militară Restricționată a poligonului de garnizoană Cataloi aflată între coordonatele specificate
în protocol (de la podul peste calea ferată Cataloi de pe DN 22 Constanța – Tulcea, până peste
cariera de piatră Mineri (Dealul Cîșla), cu o lărgime cuprinsă între 1252 m și 1650 m).
4. Focul deschis în Zona Militară Restricționată.
Cunoașterea marcajelor și a semnelor privind restricțiile de circulație pe drumurile de acces:
– Semnificația becului roșu/ fanionului roșu instalat pe stâlpul din adâncimea poligonului:
„STAI SE TRAGE”;
– drumurile de acces interzise pe timpul tragerilor:
*Dinspre DN 22 dreapta TL – CT după podul pestea calea ferată
*Dinspre satul Mineri, stânga DN 22 TL – GL după halta de șlam, spre cariera de piatră;
*Toate drumurile dinspre sat Mineri spre carieră (Dealul Câșla)

Back to top button