Ştirea zilei

Tulcenii-s buni de plată! Sute de tulceni şi-au plătit deja taxele şi impozitele pe 2022

Tulcenii sunt buni de plată în 2022! Cel puţin aşa reiese din bilanţul primei zile pline de încasări la Serviciul de Taxe şi Impozite Locale al Primăriei Tulcea care a fost azi. Totuşi, pentru a respecta adevărul, primele taxe şi impozite locale s-au putut plăti de ieri după amiază, însă dacă ieri au fost mai puţin de trei sute de chitanţe eliberate de acest serviciul al primăriei, azi, în prima zi plină de încasări, au fost peste şase sute. Iar prin comparaţie cu cele aproape 400 de chitanţe din 5 ianuarie 2021, care a fost prima zi plină de încasări a anului trecut valoarea sumelor încasate este de două ori mai mare. Unde mai pui că noua aplicaţie electronică de plată permite tulcenilor să facă mai uşor plăţile online iar ce s-a plătit azi se va vedea din extrasele bancare abia joi sau vineri.

 

Unii au venit doar să întrebe….

Chiar dacă au fost peste şase sute de tulceni care şi-au plătit de azi total sau parţial dările către primărie, au fost şi unii care au venit doar ca să întrebe cât au de plată. Dările către primărie au fost majorate faţă de anul trecut cu rata inflaţiei şi de asemenea pentru unii contribuabili s-au majorat unele impozite şi taxe. Cea mai semnificativă creştere este cea pentru taxa de habitat. Aceasta a fost majorată la 187 de lei de persoană pentru anul 2022. Mai mult, este obligatorie din acest an depunerea declaraţiei privind numărul persoanelor din gospodărie. Potrivit unei informări publice a Primăriei Tulcea, „Declaraţia privind stabilirea taxei de habitat se depune în termen de 30 zile de la apariţia oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul persoanelor care locuiesc într-un imobil. Declarația se face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii.
Stabilirea taxei de habitat se va face sub rezerva verificării de către organul fiscal local a Situaţiei centralizate privind numărul de persoane care figurează cu domiciliul în Municipiul Tulcea la data de 01 ianuarie 2022, transmisă de Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date Tulcea. Taxa de habitat constituie venit cu destinaţie specială, este fundamentată pe necesitatea asigurării curăţeniei municipiului Tulcea şi se utilizează în scopul asigurării colectării şi transportului reziduurilor menajere din recipiente proprii sau închiriate (containere, europubele etc.), precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică.
Facem precizarea că taxa de habitat este datorată de toţi locuitorii municipiului Tulcea, indiferent dacă au domiciliul, reşedinţa ori sunt chiriaşi cu sau fără forme legale pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea„.

Bonificaţii şi termene de plată

Termenele de plată pentru impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice şi juridice pentru anul 2022 sunt 31 martie şi 30 septembrie. Neplata la termen a obligaţiilor fiscale implică majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Pentru plata mpozitului pe clădiri, teren sau mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabil, până la 31 martie, se acordă o bonificaţie de 10 %.

 

 

Back to top button