Ştirea zilei

Amenzi de zeci de mii de lei pentru stațiile de distribuție a carburanților auto!

În cursul zilei de ieri, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a făcut bilanţul Campaniei naționale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730.

Potrivit inspectorului şef al ITM Tulcea, Alexandru Cristian Iordan, în  cadrul acţiunilor de control s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă cu privire la:

– angajarea personalului (contracte  individuale de muncă cu normă întreagă, contracte   individuale de muncă cu timp parțial etc.);

–  transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;

–  durata timpului de muncă şi munca suplimentară;

–  întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați;

–  repausuri periodice( repausul săptămânal,sărbători legale);

–  munca de noapte;

–  acordarea drepturilor salariale;

–  regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate;

– modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia   controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

De asemenea, în domeniul SSM, efectuarea controalelor a fost centrată pe verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, dintre care amintim:

– deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;

– evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;

– întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza  evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;

– evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

– existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă;

– asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;

– asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);

– asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot aparea atmosfere explozive;

– respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanță de 3 m în jurul depozitelor de recipiente butelii.

Amenzi de zeci de mii de lei pentru neconformităţi constatate

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 21 controale, în urma cărora s-au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale, din care 5 avertismente şi 5 amenzi în cuantum de 13.000 lei.

Au fost dispuse 27 măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate. Cele mai frecvente neconformitaţi constatate:

  • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
  • nerespectarea obligaţiei de a informa inspectoratul teritorial de muncă privind munca de noapte
  • nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate un număr de 19 controale, în urma cărora s-au aplicat 40 sancţiuni contravenţionale, din care 31 avertismente şi 9 amenzi în cuantum de 53.000 de lei. Au fost dispuse 40 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Cele mai frecvente neconformitaţi constatate:

  • nu s-a efectuat instruirea periodic a lucrătorilor;
  • nu a fost prelucrată fişa cu date de securitate pentru produse;
  • nu a fost asigurat echipament individual de protecţie pentru lucrători;
  • nu a fost verificată rezistenţa de dispersie a prizei de pământ;
  • fişele de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu se aflau la punctul de lucru .
Back to top button