ANUNT DE LICITATII PUBLICE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

ANUNT DE LICITATII PUBLICE

Subscrisa, Şcoala Gimnazială Sarichioi, cu sediul în loc. Sarichioi, număul 484A, cod poştal 827190, comuna Sarichioi, jud. Tulcea, telefon/fax 0240 563532, având C.I.F. 19005262, reprezentată legal prin director, prof. Pavlov Natalia, anunţă arendarea prin licitaţie publică deschisă a următoarelor terenuri din extravilan, din domeniul privat al şcolii Gimnaziale Sarichioi:

Nr. crt. Localizare teren

(tarla, parcele, nr.)

Extravilan sat Suprafaţa teren (ha) Preţ de pornire la licitaţie Stadiul licitaţiei publice
1. T 45, P 813(lot2) Zebil 6,00 800 lei/ha/an (48001ei / suprafaţa totală/an) a-II-a etapă a licitaţiei deschise

 

Documentaţiile de atribuire pentru fiecare licitaţie publică se pot obţine de la secretariatul Şcolii Gimnaziale Sarichioi, la adresa din antet, iar costul documentaţiei este de 50 lei/set şi se achită în contul R062TREZ64521E365000XXXX, deschis la Trezoreria Babadag.

 

Nr. crt. Termen limită solicitare clarificări Data şi ora limita depunere oferte Data si ora ţinerii şedinţei publice de deschidere a ofertelor
1. 13.03.2020, ora 16:00 17.03.2020, 10:00 17.03.2020, 10:30

 

Ofertele se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale Sarichioi într-un un plic sigilat în ordinea sosirii. in cazul în care licitaţia se va amâna, revoca sau anula, se va organiza o nouă licitaţie în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la amânarea, revocarea sau anularea după caz, a primei licitaţii. Dacă nici cea de-a doua licitaţie nu este adjudecată, se va recurge la negociere directă în termen de maxim 60 zile de la amânarea, revocarea sau anularea acestei din urmă licitaţii, în fiecare caz urmând a fi republicat anunţul de licitaţie.

Data transmiterii prezentului anunţ de licitaţie spre publicare în ziare este 24.02.2020, iar data afişării la sediul instituţiei este 24.02.2020.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Tulcea.

 

Back to top button