Anunț de presă PROSPER SAMARA GOLD S.R.L

Anunț de presă

                               Data 07 mai 2020

Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PROSPER SAMARA GOLD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII CAEN 5224 MANIPULĂRI”

PROSPER SAMARA GOLD S.R.L. este beneficiarul proiectului “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PROSPER SAMARA GOLD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII CAEN 5224 MANIPULĂRI” cod MySMIS 118777, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea societății prin inovarea serviciilor pe care le va livra pe piață și prin extinderea activității prin dezvoltarea unei noi unități de producție în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea a două utilaje de manipulare marfă, respectiv o macara electro-hidraulică și un vinci de manipulare, noi, de ultimă generație, cu randament crescut, eficiente din punct de vedere energetic și performanțe;
  2. – crearea unui loc de muncă și menținerea celor 4 locuri de muncă existente.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.003.864,96 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 843.584,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 674.867,20 lei.

Durata perioadei de implementare a fost de 35 de luni, respectiv între 01.08.2017 și 30.06.2020.

Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este determinat de creșterea economică la nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare a creării locului de muncă precum și menținerea celor existente. De asemenea, prin achiziția de utilaje performante, serviciile vor fi prestate la standarde europene, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0744 392 666, mail: isabela.negoescu@gmail.com, persoana de contact: CUȘU SIRMA.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Back to top button