Anunţuri

Anunţ Soc.Coop.Cons.de gr.I Consumcoop Greci-în faliment

Soc.Coop.Cons.de gr.I Consumcoop Greci-în faliment:

ANUNȚĂ

reluarea ședințelor de licitație publică cu strigare cu un număr nelimitat de participanți începând cu data de 24.06.2020 ora 14 in vederea vanzarii bunului imobil situat în localitatea Greci, județul Tulcea, compus din construcţii: C1-spaţiu comercial cu regim de înălţime S+ P+2E în Sc 610,135 mp; C3 – centrală termică în Sc= 91,17 mp. Dreptul integral de proprietate aparţine societăţii mai puțin terenul care este cedat cu drept de folosință. Terenul pe care sunt amplasate construcțiile aparţin Primăriei com. Greci fiind deținute de societate cu drept de folosință fără termen, în baza Deciziei nr.524/18.08.1979. Proprietatea este înscrisă în Cartea Funciară sub nr.189/N a loc.Greci, având nr.cadastral 362/S și este identificată în T 119, P 3363, T 143, P 3984-intravilan loc.Greci.

Pret de pornire licitatie-406000 lei.

Participarea la licitație este condiționată de :

– achiziționarea caietului de sarcini. Caietul de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei poate fi achiziționat de la sediul ales din loc.Ovidiu, str.Amurgului nr.114, judetul Constanța; Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de 2500 lei și poate fi achitat cu numerar la caseria lichidatorului sau in contul lichidatorului CII Ianusi Mariana deschis la Libra Bank IBAN RO53 BREL 0002 0007 7044 0100, CUI 23238096;

– plata garanției de participare la licitație. Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire a licitației și poate fi achitată în contul unic de lichidare deschis pe seama Soc.Coop.Cons.de gr.I Consumcoop Greci-in faliment la Libra Bank IBAN RO76 BREL 0002 0013 4228 0100, CUI 2646866.

Locul si data limita pentru primirea ofertelor și documentației de participare la licitație: sediul ales din loc.Ovidiu, str.Amurgului, nr.114, jud.Constanța, cu cel putin o oră inainte de ora fixata pentru inceperea licitatiei.

Locul si data desfasurarii licitatiei publice cu strigare: Sediul ales din loc.Ovidiu, str.Amurgului nr.114, judetul Constanța, in fiecare zi de miercuri ora 14 incepand cu data de 24.06.2020, până la valorificarea efectivă a bunului.

Informatii suplimentare: L-V intre orele 09-17 la fax-0241252145; tel.mobil-0720883838; e-mail:ianusi_mariana@yahoo.com sau mariana.is.ianusi7@gmail.com

Back to top button