Bune practici în desfăşurarea activităţilor educative online de la nivelul judeţului Tulcea

În cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, partener Casa Corpului Didactic Tulcea, a fost creat un canal de difuzare online de materiale video educaționale/emisiuni realizate de profesori experți conținut didactic coordonați de către partener, structurate într-o grilă de program săptămânală, promovată la nivelul tuturor unităților de învățământ din județul Tulcea. Materialele video realizate de către profesorii experți vizează conținuturile specifice învățământului primar și învățământului gimnazial la disciplinele/domeniile limba și literatura română, matematică, fizică, geografie, media și jurnalism.

Grila de program este postată săptămânal pe pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/Crestemprineducatie/ și a Inspectoratului Școlar Județean Tulcea https://www.facebook.com/isjtulcea/. Accesul spre vizionare și participare este deschis tuturor elevilor din învățământul primar și gimnazial. Fiecare emisiune este moderată de către profesorul autor al materialului educațional video difuzat.

Canalul de difuzare online TL-viziunea elevilor/TLV poate fi accesat la adresa http://bit.ly/ACCEDyoutube , începând încă din 17 martie 2020. Până în prezent au fost difuzate 50 materiale educaționale video, după cum urmează:

Nivel învățământDisciplina/

Domeniu

Material video educaționalLink accesare canal difuzare youtube
Învățământ gimnazialLimba și literatura românăCălătorie cu povești_partea IIhttps://youtu.be/Xy2DaWkG06U
Despre virgulăhttps://youtu.be/VNuL5z7DRps
Despre textul dramatic – partea Ihttps://youtu.be/XpmomRmOZJ0
Despre textul dramatic – partea a II-ahttps://youtu.be/g1vfHKZ45Vc
Despre textul dramatic – partea a III-ahttps://youtu.be/r2yUepWuDEY
Despre aspectele operei liricehttps://youtu.be/w–3Wtc9_uQ
Comediahttps://youtu.be/SCZ5uocRRvc
Basmul popularhttps://youtu.be/zGsBmEtpi9Y
Despre exprimarehttps://youtu.be/_hBmgRgbb5U
Textul multimodal. Banda desenatăhttps://youtu.be/BrE9FkNfOHI
Matematică

 

Lecția de matematică_Teorema lui Pitagorahttps://youtu.be/t3QAfAGxgLI
Lecția de matematică_Formule de calcul prescurtathttps://youtu.be/wCS_flUNoRA
Lecția de matematică_Trunchiul de conhttps://youtu.be/oXrrdofbrU4
Radicali, raționalizări, calcul algebric_2https://youtu.be/zAQD-nqZIfg
Triunghiul dreptunghichttps://youtu.be/JxQKGAeB1Ug
Teorema lui Thaleshttps://youtu.be/zYq5mX6Yn-0
Probabilități și procentehttps://youtu.be/xdDmnFastu0
Pozițiile relative a două drepte în spațiu; relația de paralelism în spațiuhttps://youtu.be/DAY2vqc0FDg
GeografieȚările Europeihttps://youtu.be/w7HMOrPLwNY
Printre norihttps://youtu.be/zX27Ts-reDA
Vitezele Pământuluihttps://youtu.be/CZsWnKnQzGA
Tornada, un hazard naturalhttps://youtu.be/Wnhi037xQbw
Vulcanismulhttps://youtu.be/gGymTFIUy8g
Plăcile tectonice și deplasarea lorhttps://youtu.be/pgUqC-m_dtM
Prin peșterihttps://youtu.be/Ds1j9zRrBJ4
FizicăFenomene termice_Transformări de starehttps://youtu.be/Kby8KE13cfs
Combustibilihttps://youtu.be/T2NzLElJJhE
Efectele schimbărilor climatice induse de efectul de serăhttps://youtu.be/HdhGftBEjpE
Viteza medie. Unităţi de măsură. Caracteristicile vitezeihttps://youtu.be/tsH2sQ9KkvM
Mişcare şi repaus. Traiectorie. Distanţa parcursă. Durata mişcăriihttps://youtu.be/bUwKZ4qbmnE
Motorul termic (calitativ)https://youtu.be/qWcN5wJStco
Mişcarea rectilinie uniformă. Reprezentarea grafică a mişcăriihttps://youtu.be/l9j4HYiJfcw
Densitatea corpurilor.Unitatea de măsură. Determinarea densitățiihttps://youtu.be/gnjPOeI6yUA
Media și jurnalism

 

Timpul la Tulcea, la 1870https://youtu.be/uYslPqYpp4M
Morile de vânt ale lui Don Quijotehttps://youtu.be/5nMYtUf1cx0
Lazii, un popor dobrogean uitathttps://youtu.be/35LDmGh1D0M
Un fel de internet tulceanhttps://youtu.be/5O_1H2k1wsk
Tulcea, prima navă de pasagerihttps://youtu.be/-uGJF4nhxdY
Ghețăriile tulcene de altădatăhttps://youtu.be/5ggPhWwiqu8
Sclav în Tulcea, pe la 1870https://youtu.be/oqe5eSkMfl0
Sulina și englezii (cei buni)https://youtu.be/B0HBl5mGvbU
Învățământ primarMatematicăMetoda mersului Invershttps://youtu.be/MlE9MHszNA0
Metoda comparațieihttps://youtu.be/fDXZusmiohU
Rezolvarea problemelor cu metoda graficăhttps://youtu.be/RRjjNN0qcf0
Corpuri Geometrice – clasa Ihttps://youtu.be/019sjVWww_A
Măsurarea timpuluihttps://youtu.be/-EAnEC3Q2bo
Limba și literatura românăVerbulhttps://youtu.be/TAYl6awWfAY
Ne distrăm învățând litere!https://youtu.be/EK-rDq2pIjk

Profesorii experți conținut didactic au creat, în cadrul proiectului, 400 de materiale educaționale video care vor fi difuzate pe canalul de televiziune http://bit.ly/ACCEDyoutube în perioada următoare, continuând în același timp și activitatea de elaborare de resurse educaționale deschise.

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea (foto inspector general şcolar Viorica Pavel) furnizează și invită să fie vizionate 40 de materiale video/emisiuni realizate de profesori din județul Tulcea, în cadrul proiectului implementat de I.S.J. Tulcea, FII PREGĂTIT – Program educațional de sprijin pentru dezvoltarea competențelor cheie, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resursei Umane 2007-2013 (POSDRU), un model educațional de sprijin, TeLePLUS, creat în cadrul proiectului (2014-2015) cu scopul îmbunătățirii procesului de formare a competențelor cheie și profesionale pentru elevii din învățământul secundar tulcean, în vederea susținerii cu succes a evaluării naționale și a bacalaureatului. (În 2014 I.S.J. Tulcea propunea un proiect inovator cu predare online către elevi, cu accent pe pregătirea examenelor naționale. Erau începuturi ale învățării cu suport în online cu peste 2000 de elevi, aceste materiale sunt foarte bine valorificate și în această perioadă.
În 2015, în județul Tulcea, rezultatele la Bacalaureat au fost cu 12% peste anul anterior. Și niciun liceu nu a mai înregistrat promovabilitate zero. Toate activitățile erau dublate de o activitate de consiliere).

Materialele pot fi accesate pe canalul Youtube al ISJ Tulcea:    https://www.youtube.com/channel/UCrB_n65odojEFXhB-UviV9Q.

Materiale destinate elevilor de clasele a VII-a și a VIII-a:

Matematică- gimnaziu: Funcții – partea I, Grafice de funcții – partea a II-a, Poliedre, Poliedre particulare, Ecuații – partea I, Ecuații – partea a II-a destinat Ecuații, inecuații, probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor.

-Limba și literatura română- gimnaziu: Clase lexicale, Substantivul_Vocativ, Vocabularul, Pronumele, Verbele copulative, Verbul, Verbul_modurile nepersonale, Propoziția subordonată indirectă, Pastel, Genul epic, Literatura populară, Textul narativ, Textul nonliterar.

  1. Materiale destinate elevilor de clasei a XII-a:

-Matematică- liceu: Polinoame- partea I, Polinoame- partea II, Funcții integrabile, Integrala definită, Grupuri, Inele, morfisme de grupuri și inele, Inele, corpuri, Legi de compozitie, monoizi, grupuri.

Limba și literatura română- liceu: Povestea lui Harap-Alb, Moara cu noroc, Comedia_O scrisoare pierdută, Curentele literare. Textul liric, T.Arghezi_Flori de mucigai, Riga Crypto și lapona Enigel, Ion_caracterizare personaje, Camil Petrescu, George. Călinescu, Condiția femeii în romanul interbelic, Personajul literar Moromeții, Nichita Stănescu.

Pe pagina de Facebook, creată de inspectorul școlar pentru matematică și informatică, “ȘCOALA MATEMATICĂ TULCEANĂ” sunt promovate și 2 canale de youtube ale unor profesori de matematică din municipiul Tulcea, care postează rezolvări ale testelor de antrenament și alte probleme propuse pentru examenele nationale din Gazeta matematică și alte culegeri de matematică:

  • (https://www.youtube.com/channel/UCdrtYRb7UTCICSiQVPzfqVw https://www.youtube.com/channel/UCwRKQWl3ofprkpaUb89Qc0w ).
  • În cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, formatorii care susțin programele de formare în județul Tulcea au identificat și selectat resurse educaționale deschise de la profesorii absolvenți, acestea fiind postate pe platforma de colectare http://red.educred.ro/, după cum urmează: 6 RED la disciplina limba și literatura română, 9 RED la disciplina matematică, 13 RED învățământ primar.
  • Programul activităților metodice la nivel județean, la toate disciplinele, a fost adaptat nevoilor cadrelor didactice și se vor desfășura online sub formă de webinarii.
  • În urma aplicării unui chestionar, s-a identificat nevoia de formare/instruire/consiliere a cadrelor didactice privind desfășurarea activităților online, la nivelul fiecărei școli, și în colaborare cu CCD Tulcea se vor organiza activități de sprijin și asistență pe grupuri.
  • Au fost date în custodie, la cerere, elevilor, părinților și cadrelor didactice device-uri din unitățile de învățământ.
  • Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a adresat autorităților administrației publice locale, ONG-urilor, agenților economici, băncilor, companiilor de telefonie mobile, prin adrese oficiale, rugămintea de a sprijini elevii și cadrele didactice în desfășurarea activităților de învățare online cu echipamente tehnice. La nivelul județului Tulcea, inițiativa inspectoratului școlar a fost primită cu deschidere și disponibilitate în vederea sprijinirii comunităților școlare defavorizate cu device-uri și servicii de internet și a început să se materializeze prin donații/sponsorizări pentru un număr de elevi și cadre didactice.
Back to top button