Ştirea zilei

Cântecul dobrogean și portul popular pe înțelesul tinerilor!

- proiect al Asociaţiei Culturale Doruleţul

Azi, în incinta Restaurantului-școală de la parterul Palatului Copiilor Tulcea s-a desfășurat conferința de lansare a proiectului „Cântecul dobrogean și portul popular pe înțelesul tinerilor!”, aplicant fiind Asociația Culturală „Dorulețul” din Tulcea.

Conferința de presă a fost susținută de președintele Asociației Culturale „Dorulețul”, prof. Ștefan Coman, de reprezentanți ai finanțatorului, Liviu Urlih și Nicușor Vorovenci, director executiv, respectiv inspector principal Compartiment Tineret în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Tulcea, și ai partenerilor de proiect: Paul Tocanie, șef secție Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean, entitate în cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, și Ana Lazăr, reprezentant al Asociației Centrul European pentru Diversitate.

Prin intermediul acestui proiect, aplicantul intenționează ca în plină epocă a tehnologiei informației să atragă atenția tinerei generații asupra importanței și frumuseții valorilor tradiționale, făcând din tinerii beneficiari vectori în procesul de păstrare și transmitere a folclorului. În plan local, acest tip de atelier (într-un cadru documentat) nu se organizează pe măsura cererii pentru astfel de activități. Pe de altă parte, un atelier de creație este o întâlnire de lucru practic cu tineri, într-un cadru adecvat, care stimulează creativitatea și libera exprimare. Pe de altă parte, urmărește dezvoltarea anumitor abilități precum: imaginația, concentrarea, inteligența emoțională, limbajul, cogniția, componenta socială, abilitățile practice și simțul artistic, cu ajutorul jocurilor, poveștilor, tehnicilor de dezvoltare personală și emoțională și dialogului din timpul atelierelor.

Justificarea nevoii pentru realizarea proiectului rezidă în faptul că, în plină globalizare, folclorul și arta populară tind să dispară și să fie înlocuite de fenomene culturale străine care duc la pierderea originalității și chiar a filonului național. Motivăm acest lucru prin tendința tinerilor de a lua ca atare ceea ce li se prezintă, ajungând în cele din urmă să perceapă eronat tradiția și obiceiurile strămoșești.

Insensibilitatea tinerei generații față valorile naționale, tradițiile populare regionale și locale are drept efect direct o lipsă de atașament față de comunitatea de proveniență. Pe termen lung impactul este extrem de grav, vorbind nu doar despre depopulare, ci și de dispariția elementului identitar național și atitudini anti-sociale. Apreciem că gradul scăzut de implicare a tinerilor în activități culturale ce promovează tradițiile se datorează atât resurselor limitate de care dispun, cât și gradului scăzut de conștientizare cu privire la această problemă a comunității. Prin organizarea celor două ateliere se vor asigura activități extra-școlare gratuite unor tineri cu posibilități materiale reduse. De asemenea, prin promovarea proiectului, se va stimula organizarea unor activități similare de către instituții de învățământ, palate ale copiilor și ong-uri. Proiectul va permite asigurarea unor activități destinate tinerilor care au un dublu scop: dezvoltarea personală prin dobândirea și dezvoltarea de noi competențe (artistice, sociale, civice) și creșterea sentimentului de atașament la valorile naționale și locale.

Urmărim prin acest proiect să inițiem două ateliere gratuite destinate unui număr de 40 de tineri din municipiul și județul Tulcea.

Avem ca obiectiv creșterea gradului de conștientizarea a identității naționale pentru un  număr de 40 de tineri din municipiul și județul Tulcea, prin asigurarea accesului gratuit al acestora la 2 ateliere ce valorifică tradițiile și obiceiurile românești.

            Organizare și desfășurare ateliere tradiționale      

În perioada (9-30 noiembrie 2020) se vor organiza un atelier de canto popular și un atelier de broderie  piese – costume tradiționale, fiecare cuprinzând mai multe întâlniri  între formatori și membrii grupului țintă. În cadrul atelierelor vor participa 40 de cursanți.

În cadrul atelierului de broderie, cei 20 beneficiari vor realiza fiecare câte o ie, la final organizându-se o expoziție cu toate piesele confecționate. În cadrul atelierului de canto, vor participa 20 de cursanți aleși în urma unei preselecții în care examinatorul va ține cont de calitățile vocale ale tinerilor. Îndrumați de un specialist, cei selectați vor beneficia de cursuri de canto, iar atelierul se va încheia cu înregistrarea unei piese a fiecărui concurent, care va fi imprimată pe un C.D., urmând multiplicarea acestuia în 100 de exemplare. La cele două ateliere vor participa 4 formatori care fac parte din parteneriatele încheiate.

Aplicantul, Asociația Culturală „Dorulețul”, are ca parteneri următoarele instituții:

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

Asociația Centrul European pentru Diversitate

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.

Bugetul solicitat Direcției Județene pentru Sport și Tineret Tulcea a fost de 10.130 de lei, sumă integral alocată de instituție.

Formatori vor fi: a) pentru Atelierul de broderie: Daniela Jipa și Anița Niță; b) pentru Atelierul de canto: prof. dr. Maria Tănase Marin și Ana Marcoci.

D.J.S.T. Tulcea finanțează cu 10.130 de lei proiectul din bugetul „Programul de susținere a acțiunilor de tineret”, contribuția aplicantului fiind 10% din această sumă.

Vorbitorii au subliniat faptul că proiectul le oferă tinerilor o alternativă educativă, creativă de petrecere a timpului liber mai ales în condițiile actuale, date fiind constrângerile impuse de pandemia de Covid-19.

Proiectul se desfășoară în perioada 1 noiembrie – 4 decembrie 2020.

Back to top button