Ştirea zilei

Compensații financiare pentru pescarii de pe Brațul Chilia

O compensație financiară a pierderilor suferite va putea fi acordată pescarilor afectați de măsura interzicerii circulației navelor civile pe brațul Chilia.

Managerul Asociației Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării (FLAG Delta), Valentin Moldoveanu, a solicitat Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, prin adresa oficială numărul 138/ 04.03.2022, analizarea posibilităților de acordare de sprijin pentru pescarii în imposibilitate de a-și desfășura activitatea de pescuit pe brațul Chilia.

DGP-AMPOPAM a analizat modalitățile prin care POPAM poate sprijini operatorii din sectorul pescăresc și comunitățile din zonele pescărești afectate, în plan economic și social, de efectele conflictului militar din Ucraina și a concluzionat că cea mai rapidă reacție la noile nevoi apărute ar putea fi gestionată prin intermediul strategiilor locale. În acest sens a purtat discuții cu reprezentanții FLAG-urilor din zonele pescărești cele mai afectate.

Pe lângă dialogul intern, DGP-AMPOPAM a susținut și o corespondență pe tema efectelor conflictului din Ucraina asupra sectorului pescăresc și cu DG Mare, prezentând situația în continuă dezvoltare și propunând unele măsuri de luat la nivelul UE.

Programul pentru Acvacultură și Pescuit prevede, în cadrul Priorității 2, Obiectivul specific 2, o intervenție pentru operatorii din sectorul pescăresc, în situații de perturbare a pieței pescărești. O compensație financiară a pierderilor suferite va putea fi acordată inclusiv pescarilor afectați de măsură interzicerii circulației navelor civile pe brațul Chilia.

Back to top button