fbpx
MinorităţiTulcea

Concursul online internațional „Sunetul clopotelor”

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR) și redacția ZORILE, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Leontie, Arhiepiscop de Fântâna Albă și București și Mitropolit al tuturor creștinilor ortodocși de rit vechi din lume, organizează, în perioada 24 aprilie – 12 iunie 2022, Concursul online „Sunetul clopotelor”, adresat elevilor și tinerilor din țară și din eparhiile ortodoxe de rit vechi de Fântâna Albă din Europa, Canada, America și Australia, precum și celor din eparhiile ortodoxe de rit străvechi din jud. Tulcea, în vederea impulsionării învățării și ascultării sunetelor clopotelor spre întărirea în credință. Prin acest concurs marcăm, în aprilie 2022,
340 de ani de la arderea pe rug a Sf. mucenic protopopul Avvakum –
ideologul şi conducătorul mişcării starovere.”, a transmis deputatul Silviu Feodor, preşedintele Comunităţii Rușilor Lipoveni din România (CRLR)
🔹Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare:
🟠Concursul online internațional „Sunetul clopotelor” se desfășoară pe baza clipurilor audio-video trimise de participanți, postate și pe pagina de Meta/Facebook a Redacției Zorile și apreciate apoi de către un juriu pentru ierarhizare (premiile I, II, III și mențiune), precum și de public (doar pentru Premiul de Popularitate – unul singur, videoclipul cu cele mai multe like-uri).
🟠Proba de concurs constă în înregistrarea de către participanți a clipului audio-video (de max. 3 minute), transmiterea, începând cu săptămâna viitoare și până pe 24 mai a.c., a acestuia pe adresa electronica sunetulclopotelor2022@crlr.ro cu datele solicitate, de mai jos, precum și postarea acestuia pe pagina de facebook Redacția ZORILE, în comentarii la anunțul nostru privind Concursul online pe data de 6 mai 2022 (unde va fi stabilit Premiul de Popularitate).
🟠Categorii de concurs (conform celor două tipuri de dangăt):
✅Sunetul propriu-zis – trezvon, cel ce cheamă enoriașii la slujbă;
• Categoria I Trezvon – elevi din învățământul preuniversitar;
• Categoria II Trezvon – tineri cu vârste între 18 și 25 de ani.
✅Sunetul de sărbătoare, – de sărbătoarea Pascală și dangătul specific de la ieșirea de la liturghie în zi de sărbătoare:
• Categoria I Sunetul de sărbătoare – elevi din învățământul preuniversitar;
• Categoria II Sunetul de sărbătoare – tineri cu vârste între 18 și 25 de ani.
🔹Reguli de participare și desfășurare:
• Materialul înregistrat pentru concurs, la alegere, va avea o durată de max. 3 minute.
• Înregistrarea se face concomitent audio-video fără intervenții de tăiere, lipire, suprapunere, modificare, adăugare ulterioară ș.a.
• Locul înregistrării: clopotniță, biserică, într-o ținută corespunzătoare.
• Nu sunt acceptate videoclipuri difuzate deja în mediul online. Premiera, în mediul online, a videoclipurilor câștigătoare este rezervată organizatorilor pe pagina de FB „Redacția Zorile”.
• Videoclipurile câștigătoare vor fi difuzate, în premieră, pe pagina de Meta/Facebook a Redacției Zorile.
• În calitate de organizator al Concursului online, CRLR și redacția ZORILE își rezervă drepturile de difuzare în mediul online a clipurilor trimise și acceptate la înscriere.
• Publicul din mediul online poate vota pentru Premiul de Popularitate.
• Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament în funcție de schimbarea contextului pandemic și nu vor fi luate în considerare contestațiile.
🔹Calendarul Concursului:
• 24 aprilie – 24 mai 2022 (începând cu Luminata zi a Învierii Domnului, 2022): înscrieri online pentru concurs. Candidații vor transmite numele și prenumele, localitatea, vârsta, categoria de concurs pe adresa electronică sunetulclopotelor2022@crlr.ro precum și Nota GDPR pentru protecția datelor personale, care conține și acordul unuia dintre părinți pentru candidații sub 18 ani (vom crea săptămâna viitoare Pagina evenimentului și acolo veți găsi Nota), clipul audio-video pentru concurs. Pentru fișierele de până în 2 GB se poate folosi we transfer (https://wetransfer.com/).
De asemenea, concurenții vor posta filmulețele și pe pagina de facebook „Redacția ZORILE” în comentarii la anunțul concursului pe care îl vom posta pe 6 mai 2022, în vederea desemnării câștigătorului Premiului de Popularitate;
• 25 mai – 10 iunie 2022: jurizarea, desemnarea și anunțarea pe 12 iunie 2022, cu prilejul sărbătorii „Sfânta Treime”, a premiilor I, II, III și mențiune pentru fiecare categorie. Alături de juriu, și publicul din mediul online, care, după ce va asculta videoclipurile postate pe pagina de Meta/Facebook a Redacția ZORILE, va putea vota pentru înregistrarea preferată, pentru Premiul de Popularitate.
• Iunie 2022: difuzarea graduală a videoclipurilor câștigătoare pe pagina de Meta/Facebook Redactiei ZORILE). Publicul este invitat să intre pe pagina de Facebook a Redactiei Zorile și să identifice înregistrarea preferată, în vederea votului pentru Premiul de Popularitate până pe 9 iunie 2022, până la ora 24.00 (votarea publicului online pe pagina Meta/Facebook).
• 12 iunie 2022 – de Sf. Treime – anunțarea câștigătorilor după jurizare și rezultatul votului publicului pentru Premiul de Popularitate.
🔹Jurizare
• Juriul este format din președintele Silviu Feodor al CRLR, Victor Chersan din Manolea, Cuprian A. Petre din Ghindărești, Ștefan Prusac din Brăila și Alex-Iulian Onofrei din Sarichioi (membrii juriului nu vor vota pentru concurenții din aceeași localitate din care sunt și aceștia, caz în care va decide membrul supleant Andrei Grecu din Focuri).
• Criterii de jurizare: execuție tehnică, respectarea tipicului, armonia sunetului ș.a.
🔹Premii:
• Premiul I: difuzare în mediul online, diplomă și 300 de lei;
• Premiul II: difuzare în mediul online, diplomă și 200 de lei;
• Premiul III: difuzare în mediul online, diplomă și 100 de lei;
• Mențiune – difuzare în mediul online, diplomă și 75 de lei.
(Premiile I, II, II și Mențiunea se vor oferi la fiecare categorie)
• Premiul de Popularitate (unul singur; clipul cu cele mai multe like-uri) – difuzare în mediul online, diplomă și 150 lei.
• Celorlalți candidați li se vor acorda diplome de participare.
🟠
Acest concurs internaţional este o competiţie cu următoarele obiective:
• Păstrarea și perpetuarea obiceiurilor și rânduielilor autentice;
• Studierea, cunoașterea, interpretarea și ascultarea sunetelor clopotelor specifice zonei din care provin participanții;
• Descoperirea și promovarea tinerelor talente;
• Formarea și întărirea relațiilor culturale și spirituale între comunitățile starovere din țară și străinătate;
• Experimentarea plăcerii de a interpreta și a asculta sunetele clopotelor.
Международный онлайн-конкурс
«Колокольный звон»
(начиная со Светлого Воскресения Христово – 2022 г.)
Община русских-липован Румынии (ОРЛР) и Редакция «Зори» с благословением Его Высокопреосвященства Митрополита Леонтия – Первоиерарха Древлеправославной Старообрядческой Церкви Белокриницкой Иерархии, Архиепископа Белокриницкого и Бухарестского и всех Древлеправославных Христиан Митрополита – организуют с 24 апреля по 12 июня 2022 года Международный онлайн–конкурс «Колокольный звон», адресованный учащимся и молодёжи из нашей страны и из белокриницких старообрядческих епархий в Европе, Канаде, Америке и Австралии, а также из древлеправославных приходах уезда Тульча, с целью поощрения изучения и прослушивания колокольного звона для укрепления веры.
Отмечаем в апреле 2022 года и посвящаем этот конкурс 340-летию со дня сожжения в срубе Священномученика протопопа Аввакума – идеолога и лидера старообрядческого движения.
🌏Организация и порядок проведения конкурса
Международный онлайн-конкурс «Колокольный звон» проводится на основе прослушивания аудио-видеороликов, отправленных участниками и размещённых на странице Мeta/Facebook Редакции «Зори» („Redacția Zorile”). Ролики оценивает жюри и выбирает победителей: I, II, III призовые места и IV место (похвальная грамота), а также интернет-аудитория (голосуя только за единственный Приз зрительских симпатий).
В конкурсе принимают участие аудио-видеоролики продолжительностью не более 3 минут, высланные на электронную почту sunetulclopotelor2022@crlr.ro требуемые данные, а также выставленные на странице Facebook Редакции «Зори» („Redacția Zorile”), в комментариях к нашему объявлению 6 мая 2022 об онлайн-конкурсе (для Приза зрительских симпатий).
🌏Конкурсные категории (по двум типам колокольного звона):
– Собственно звон – Трезвон – созывающий прихожан на начало богослужения;
* I категория Трезвон – учащиеся системы доуниверситетского образования;
* II категория Трезвон – молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет.
– Торжественный звон, Пасхальный, а также звучащий после окончания праздничной литургии:
* I категория Торжественный звон – учащиеся системы доуниверситетского образования;
* II категория Торжественный звон – молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет.
🌏Правила участия и проведения конкурса
* Конкурсный ролик, по выбору участников, не должен длиться более 3 минут.
* Аудио и видео запись осуществляется одновременно без вырезания, вставки, наложения, изменения, последующего добавления и т. д.
* Место записи: колокольня, церковь, звонарь должен быть в соответствующей одежде.
* Видеоролики, уже транслировавшиеся в онлайн-среде, не принимаются. Премьера трансляции в онлайн-среде видеороликов победителей зарезервирована для организаторов на странице Редакции «Зори» в фейсбуке.
* Видеоролики победители будут транслироваться впервые на странице Meta / Facebook Редакции «Зори» („Redacția Zorile”).
* В качестве организатора онлайн-конкурса, ОРЛР и Редакция «Зори» оставляют за собой право выложить в онлайн-среду видеоролики, отправленные на конкурс и принятые при регистрации.
*Онлайн-аудитория может голосовать за единственный Приз зрительских симпатий.
* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящий регламент в зависимости от эпидемиологического контекста.
🌏Календарь Конкурса
• 24 апреля – 24 мая 2022 г. (начиная со Светлого Христова Воскресения, 2022 г.): онлайн-регистрация на конкурс. Кандидаты должны выслать имя и фамилию, местность, возраст, категорию конкурса и остальные требуемые данные и отправлить по электронной почте: sunetulclopotelor2022@crlr.ro в том числе согласие на обработку персональных данных (GDPR; Согласие будет выставлено на следующей неделе на странице конкурса, содержащее и согласие одного из родителей для кандидатов в возрасте до 18 лет), аудио-видеоролик для конкурса. Для файлов размером до 2 ГБ можно использовать сервис we transfer (https://wetransfer.com/).
Участники также должны разместить видеоролики на странице Редакции «Зори» в комментариях к объявлению 6 мая 2022 г. о конкурсе на странице в фейсбуке („Redacția Zorile”);
* 25 мая – 10 июня 2022 г.: отбор жюри, определение и объявление участников, занявших – I, II, III и IV места в каждой категории, 12 июня 2022 г. по случаю празднования «Святой Троицы». Наряду с жюри, и онлайн-аудитория, после просмотра видеороликов, размещённых на странице Meta/Facebook Редакции «Зори», сможет проголосовать за свою любимую запись, за Приз зрительских симпатий в каждой отдельной категории.
* Июнь 2022 года: постепенная трансляция видеороликов победителей на странице Meta / Facebook Редакции «Зори». Желающих приглашаем заходить на страницу Facebook Редакции «Зори» и выбрать понравившуюся запись с целью голосования за Приз зрительских симпатий до 9 июня 2022 года, 24.00 (голосование онлайн-аудитории на странице Meta/Facebook).
* 12 июня 2022 г. – на праздник Святой Троицы – объявление победителей после отбора жюри и результата голосования онлайн-аудитории за Приз зрительских симпатий.
🌏Жюри
* Жюри: председатель ОРЛР Силвиу Феодор, Виктор Керсан из с. Маноля, Куприян А. Петре из с. Гиндэрешть, Штефан Прусак из г. Брэила, Алекс-Юлиан Онофрей из Сарикёя (члены жюри не смогут голосовать за участников из их населённых пунктах, и в этом случае будет голосовать Андрей Греку из с. Фокурь).
* Критерии оценок жюри: техническое исполнение, соответствие типикону, гармония звука и так далее.
🌏Призы:
* Первое место (I) : трансляция в онлайн-среде, диплом и 300 лей;
* Второе место (II): трансляция в онлайн-среде, диплом и 200 лей;
* Третье место (III): трансляция в онлайн-среде, диплом и 100 лей;
* Четвёртое место (IV): трансляция в онлайн-среде, диплом и 75 лей.
(Призы за I, II, III и IV место предоставляются в каждой категории)
* Приз зрительских симпатий (единственный) – трансляция в онлайн-среде, диплом и 150 лей.
* Остальным участникам присуждаются дипломы за участие в конкурсе.
🌏Этот международный конкурс представляет собой соревнование, которое задаётся следующими целями:
* Сохранение и продвижение подлинных обычаев и порядков;
* Изучение, познание, исполнение и прослушивание колокольного звона, характерного для региона, откуда родом участники;
* Открытие и продвижение молодых талантов;
* Установление и укрепление культурных и духовных отношений между старообрядческими общинами в стране и за рубежом;
* Наслаждаться исполнением и прослушиванием колокольного звона.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE