Anunţuri

„DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII” – anunţ de presă la finalizarea proiectului

Anunț de presă

                                22 FEBRUARIE 2022

la finalizarea  proiectului

„DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII”

SEVMAR S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII”, cod MySMIS 123273, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea competitivității societății SEVMAR SRL prin crearea unei noi unități de prestare de servicii în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încat piața locală să devină regională națională și internațională. De asemenea, cum este general valabil pentru orice agent economic, inovarea în derularea activității acestuia cu siguranță duce la creșterea competitivității respectivului agent economic, tot astfel prin inovarile făcute prin proiect, acestea vor duce la creșterea competitivității SEVMAR SRL.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea de active corporale și necorporale: macara mobilă cu braț telescopic = 2 buc, instalație mobilă solară, laptop asistiv magazin virtual, trei certificate noi pentru sisteme de management, certificare serviciu, recertificarea serviciului de montaj construcție pe structură metalică, participarea la târguri internaționale de profil –de construcții și shop online pentru vânzarea serviciilor și internaționalizarea afacerii SEVMAR SRL;
  2. – crearea a 3 noi locuri de muncă – 2 macaragii și un reprezentant vânzări online;
  3. – înființarea unei noi unități de serviciu prin autorizarea activității economice – CAEN 4399 –alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.521.446,17 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.491.400,10 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.817.690,09 lei.

Data începerii proiectului este 28.04.2018, iar data finalizării proiectului este 28.02.2022.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, str Combustibilului nr 6, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Marc Traian, telefon: 0744 381 402, email: marctraian@hotmail.com

 

Back to top button