Anunţuri

Finalizarea proiectului „ DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL”

- comunicat de presă

 

Comunicat de presă

          Data: 21.07.2021

Finalizarea proiectului „ DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL”

ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L.,  în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL”, cod MySMIS 122912 finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 –“Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”,  Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Obiectivul general al proiectului a vizat activarea intr-un nou domeniu de activitate, respectiv crearea unei noi unități de prestări lucrări de construcții drumuri (CAEN 4211),  prin achiziționarea de echipamente de construcții și active necorporale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Diversificarea activității existente prin abordarea sectorului lucrărilor de construcții drumuri
  • Crearea a minim cinci noi locuri de muncă

Rezultatele proiectului au constat în:

  • Realizarea și implementarea proiectului conform Ghidului Solicitantului și Contractului de finanțare
  • Achiziționarea bunurilor și serviciilor conform Contractului de finanțare
  • Asigurarea vizibilității proiectului conform măsurilor de informare și publicitate

Valoarea totală a proiectului este de 7.021.974,76 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.185.635,21 lei, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.557.789,93 lei și Bugetul Național 627.845,28 lei.

Impactul investiției la nivelul regiunii de implementare va consta în creșterea calității lucrărilor de construcții drumuri, cod CAEN 4211, precum și în crearea de noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dl. Andrei Alecsei – administrator, cu următoarele date de contact: telefon 0749076441, e-mail: andrei.alecsei@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to top button