Ştirea zilei

E Ordin de ministru: Vacanţă 2 săptămâni!

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei a emis în această după amiază Ordinul prin care în perioada 25 octombrie – 5 noiembrie 2021, preșcolarii și elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal sunt în vacanță.

Acest ordin a fost transmis deja inspectorilor şcolari generali de la care a fost retransmis directorilor de şcoli, profesorilor şi prin aceştia părinţilor.

Mai jos, conţinutul Ordinului de Ministru Nr. 5490 din data: 22.10.2021

ORDIN
pentru instituirea unor măsuri în învăţământul preuniversitar

Având în vedere prevederile:
Art. 94 alin. (2), lit. (r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Art. 7 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr 91 din 22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2
Referatului de aprobare nr. 738/DGIP/22.10.2021 prin care se propune aprobarea Ordinului privind instituirea unor măsuri la nivelul învățământului preuniversitar,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI
emite prezentul ordin:

Art. 1 Prin derogare de la prevederile Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.243 din 5 februarie 2021, privind structura anului școlar 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 156 din 16 februarie 2021, în perioada 25 octombrie – 5 noiembrie 2021, preșcolarii și elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal sunt în vacanță.
Art.2 Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
Sorin Mihai CÎMPEANU

București,
Nr. 5490 din data: 22.10.2021

Back to top button