Ştirea zilei

EXCLUSIV:Cum încep cursurile în fiecare şcoală

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a adoptat în această dimineaţă Hotărârea nr. 37 după ce a centralizat toate propunerile venite de la fiecare unitate şcolară din judeţ cu privire la scenariul de reluare a cursurilor şcolare de luni 8 februarie 2021.

Luând în considerare propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, transmise cu adresa ISJ Tulcea nr. 892/05.02.2021,” Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a hotărât următoarele:

Art.1 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, se aprobă scenariul de funcţionare (Scenariul 1 – VERDE) pentru unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea menţionate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare, să îşi desfăşoare activităţile didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondată
LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BABADAG
SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BATRAN” BABADAG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAG
LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL REVĂRSAREA
LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MĂCIN
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MĂCIN
LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANEA” MĂCIN
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 MĂCIN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂCIN
SCOALA GIMNAZIALĂ BAIA
SCOALA PRIMARĂ CAMENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PANDURU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÎRNAREA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEȘTEPE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI
ȘCOALA PRIMARĂ LETEA
ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA
ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA
ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN
ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS
ȘCOALA PRIMARĂ LUNCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI
ȘCOALA GIMNAZIALA „PANAIT CERNA” CERNA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂ
GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNA MARE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIȘAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23
ȘCOALA PRIMARĂ CARAORMAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANȚU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂȚEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POȘTA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALA GRECI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” GRINDU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA
GRĂDINIĂA CU PROGRAM NORMAL NIFON
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BALABANCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GARVĂN
ȘCOALA GIMNAZIALA JURILOVCA
ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA
LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU” LUNCAVIȚA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACHELU
ȘĂCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GORGOVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN NENIȚESCU” PARTIZANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SATU NOU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LĂSTUNI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNDUNICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL
ȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE JOS
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPUL
ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT
ȘCOALA PRIMARĂ NICOLAE BĂLCESCU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHIFOR LUDOVIG” NICULIȚEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” NUFĂRU
ȘCOALA PRIMARĂ „ION CREANGĂ” MALCOCI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA
ȘLCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA
ȘȘOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI
ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SABANGIA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VISTERNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ
ȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDAN
ȘCOALA PRIMARĂ MINERI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU
GRĂDINIĂA CU PROGRAM NORMAL MINA ALTÂN TEPE
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VASILE ALECSANDRI
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUMINIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU
ȘCOALA PRIMARĂ SÎMBĂTA NOUĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VALEA TEILOR
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZURILE

Art.2 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, se aprobă scenariul de funcţionare (Scenariul 2 – GALBEN) pentru unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea menţionate în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare, să îşi desfăşoare activităţile didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani studiu.

COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA
LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA
LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 TULCEA
LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA
LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” TULCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” TULCEA
LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA
LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA
COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” TULCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.NICHITA ROMANUL” TULCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEA
LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TULCEA
ȘCOALA PROFESIONALĂ „DANUBIUS” TULCEA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TULCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN NENITESCU” TULCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TULCEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PREL. „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA
GRĂDINITA TIC-PITIC TULCEA (PARTICULARA)
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA”SF.LUCA”TULCEA
LICEUL TEORETIC „JEAN BART” SULINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANU
ȘCOALA PROFESIONALĂ „VASILE BACALU” MAHMUDIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN COȘOVEI” SOMOVA
ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ

Art. 3 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, se aprobă scenariul de funcţionare (Scenariul 3 – ROȘU) pentru unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea menţionate în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare, să îşi desfăşoare activităţile didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani studiu.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORIA

Art.4 (1) Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar au obligaţia implementării acţiunilor şi măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Măsurile şi acţiunile de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv, termometrizarea elevilor, a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, dezinfecție, asigurarea circuitelor separate de intrare/ieşire, măşti de protecţie, viziere (opţional), distanţare fizică/sanitară, educaţie sanitară în clasă, etc., sunt în sarcina unităţilor de învăţământ.

Art.5 Hotărârile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar, se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori.

Art.6  Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea va comunica prezenta Hotărâre către unităţile de învăţământ şi instituţiile conexe din subordine.

Back to top button