Anunţuri

Finalizarea activitatilor proiectului „Achiziție de utilaje la S.C. AXON SPEDITION S.R.L.” 

- comunicat de presă

     

Comunicat de presă

 11 August 2021

Finalizarea activitatilor proiectului „Achiziție de utilaje la S.C. AXON SPEDITION S.R.L.” 

AXON SPEDITION S.R.L., în calitate de Beneficiar, a finalizat activitățile proiectului „Achiziție de utilaje la S.C. AXON SPEDITION S.R.L.”, cod MySMIS 124653, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII, în baza contractului de finanțare nr. 5732 din 06.08.2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.857.701,43 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 4.651.778,67 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea competitivității economice prin abordarea unei noi piețe de construcții. Obiectivul a fost atins prin crearea unei noi unități de prestare de servicii în domeniul lucrărilor de construcții de drumuri, ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect la locația de implementare din zona DELTA DUNĂRI: Municipiul Tulcea, Strada Portului, Nr. 58, Județul Tulcea.

Rezultatele proiectului sunt: achiziționarea a 9 utilaje pentru lucrări de construcții de drumuri și a unui software de monitorizare a acestora, crearea unui nou loc de muncă pentru o persoană din categorii defavorizate și recertificarea sistemelor de management ISO 9001 și ISO 14001.

Impactul proiectului la nivelul Municipiului Tulcea și al ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII este unul pozitiv, întrucât prin implementarea proiectului la punctul de lucru din această localitate, societatea contribuie la dezvoltarea socio-economică a zonei, ca urmare a realizării unei investitii inițiale și creării de noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel. 0744558848, e-mail: proiectdorianioil@gmail.com, persoană contact: PINTEA MONICA-SMARANDA – administrator.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Back to top button