Finalizarea proiectului „DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI S.R.L.”

Comunicat de presă

                            Data: 27.03.2020

Finalizarea proiectului „DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI S.R.L.”

GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului                            „DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI S.R.L.” cod MySMIS 123650, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Obiectivul general al proiectului a vizat activarea într-un nou domeniu de activitate, respectiv crearea unei noi unități de prestări lucrări de construcții drumuri (CAEN 4211), prin achiziționarea de echipamente de construcții și active necorporale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • diversificarea activității existente prin abordarea sectorului lucrărilor de construcții drumuri;
  • crearea a patru noi locuri de muncă;
  • extinderea teritorială a activității întreprinderii;
  • certificarea în cadrul proiectului a produsului „sort piatră concasată 0-63 mm”;
  • certificarea sistemelor de management calitate-mediu conform standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru lucrările de construcții drumuri.

Rezultatele proiectului au constat în:

  • realizarea și implementarea proiectului conform Ghidului Solicitantului și Contractului de finanțare;
  • achiziționarea bunurilor și serviciilor conform Contractului de finanțare;
  • asigurarea vizibilității proiectului conform măsurilor de informare și publicitate.

Valoarea totală a proiectului este de 4.232.833,81 lei, din care 2.554.261,28 lei reprezintă valoarea eligibilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 2.171.122,09 lei, iar suma de 383.139,19 lei reprezintă finanțarea din Bugetul Național.

Impactul investiției la nivelul regiunii de implementare va consta în  creșterea calitătii lucrărilor de construcții drumuri, cod CAEN 4211, precum și în crearea de noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dl. CĂTĂLIN BUȚAN – administrator, cu urmatoarele date de contact: telefon 0722343309, email: gifpsrl@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Back to top button