Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activităţii la SC EURO T.D.C. SRL”

    Comunicat de presă 

Data 18.05.2020

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activităţii la SC EURO T.D.C. SRL”

SC EURO T.D.C. SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ Dezvoltarea activităţii la SC EURO T.D.C. SRL”, cod SMIS 119253 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A ITI : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.100.991,08 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 823.702,40 lei.

Obiectivul General al proiectului este dezvoltarea actvităţii EURO T.D.C. S.R.L. in domeniul execuţiei lucrărilor de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale într-o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Dotarea societăţii cu echipamente performante specifice activităţilor de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale.
  2. Creşterea numarului de locuri de muncă cu 5 angajaţi, dintre care minim unul dintre aceştia va face parte din categoria persoanelor defavorizate, conform definiţiei din Ghidul Solicitantului.

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului:

  1. Achiziţionarea de echipamente specifice necesare realizării lucrărilor de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale: Excavator, Miniîncărcător, Nacelă tip forfecă, Nacelă electrică cu braţ, Platformă autoridicare pe cremalieră.
  2. Crearea de locuri de muncă – proiectul prevede crearea a 5 locuri de muncă dintre care minim un post dintre acestea va fi deţinut de persoane din categorii defavorizate conform prevederilor Ghidului Solicitantului.
  3. Creşterea competitivităţii societăţii pe piaţa lucrărilor de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, prin achiziţionarea echipamentelor performante.

Durata de implementare a proiectului este de 33 luni (18.10.2017- 30.06.2020).

Impactul investiției la nivelul localității/regiuni : Creşterea competitivităţii societăţii pe piaţa lucrărilor de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, prin achiziţionarea echipamentelor performante. Crearea de locuri de muncă prin crearea a 5 locuri de muncă dintre care minim un post dintre acestea va fi deţinut de persoane din categorii defavorizate conform prevederilor Ghidului Solicitantului.

Locaţia de implementare a proiectului: Municipiul Tulcea, Str. Isaccei, nr. 117, judeţ Tulcea – corp clădire C2 din cadrul Complex Depozite.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Daniel ȚUȚU , Administrator ,  telefon: 0722.636.018 , e-mail: svmoldova@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Back to top button