Ştirea zilei

Incidenţa Covid 19 pe municipiu – 7,52 ‰! Se prelungesc restricţiile

- restricţii şi pentru Baia, Slava Cercheză, I.C. Brătianu şi Smârdan

Potrivit ratei de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul municipiului procentul era azi pentru perioada 13-26 noiembrie 2020 de 7,52 ‰ pentru municipiu şi respectiv de 3,99 ‰ pentru judeţ.

Sunt cele mai ridicate valori înregistrate de la începutul pandemiei, dovadă că numărul scepticilor, din păcate, este în continuare foarte mare, iar măsurile de protecţie personală şi a celor din jur nu sunt respectate.

De aceea, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a adoptat azi nu una ci trei hotărâri prin care fie se instituie sau se prelungesc măsuri pentru diminuarea impactului riscului privind infectarea cu virusul SARS-CoV-2.

Una dintre ele, cea mai importantă, priveşte populaţia municipiului Tulcea pentru care măsurile instituite de  Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea nr.79/12.11.2020 în municipiul Tulcea se prelungesc.

Este vorba despre Hotărârea 85/27.11.2020 prin care s-au adoptat următoarele măsuri:  

„Se aprobă prelungirea măsurilor pentru diminuarea impactului riscului instituite prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea nr.79/12.11.2020 în municipiul Tulcea, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 30.11.2020, ora 00.00 până pe data de 13.12.2020/ora 24.00, ca urmare a menținerii la un nivel ridicat a incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, de peste 3/1.000 locuitori, astfel:

(1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

(2) Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă;

(3) a). Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, este interzisă;

b). În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la lit. a) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

(5) Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

(6)        Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.”

Alte două hotărâri privind măsuri pentru localităţile Baia și Slava Cercheză respectiv  I.C. Brătianu şi Smârdan 

Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 cazuri la 1.000 locuitori, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât că începând cu data de 27.11.2020, ora 00.00, până la data de 10.12.2020, ora 24:00, la nivelul localităților Baia și Slava Cercheză se instituie o serie de măsuri pentru diminuarea impactului riscului.
 
Măsurile au fost adoptate prin Hotărârea 84/27.11.2020 a CJSU Tulcea al cărei conţinut se găseşte pe site-ul oficial.
 
https://tl.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/20/2020/11/Hot84-2020-C-incidenta-crescuta.pdf
Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 cazuri la 1.000 locuitori, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât că începând cu data de 27.11.2020, ora 00.00, până la data de 10.12.2020, ora 24:00, la nivelul localităților I.C. Brătianu şi Smârdan se instituie o serie de măsuri pentru diminuarea impactului riscului.
Măsurile au fost adoptate prin Hotărârea 86/27.11.2020 a CJSU Tulcea al cărei conţinut se găseşte pe site-ul oficial.
 
https://tl.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/20/2020/11/Hot86-2020-C-incidenta-crescuta.pdf

 

Back to top button