ISU Delta şi-a prezentat raportul de activitate

Prefectul judeţului Tulcea, Alexandru Cristian Iordan, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Petre Badea și administratorul public al județului Tulcea, Vasile Strat au participat la ședința de evaluare a activității pe anul 2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta“ al județului Tulcea, activitate ce a avut loc azi la Sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Judeţean Tulcea. Raportul de activitate a fost prezentat de colonelul Vasile Şoavă, prim-adjunctul inspectorului şef al ISU Delta Tulcea, un raport al cătui conţinut îl prezentăm mai jos.

Având în vedere diversitatea misiunilor operative, precum și provocările care apar în gestioanarea diferitelor situații de urgență, anul 2019 a creat din nou oportunitatea pentru personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea de a consolida protecția cetățeanului și a comunităților, fiind mereu aproape de acestea, la fiecare dintre intervențiile la care a participat.

În anul 2019, cele 4 subunități de intervenţie au acţionat la 5220 de intervenţii în situaţii de urgenţă (în medie 14 intervenţii pe zi) comparativ cu anul 2018 când s-au înregistrat 5551 intervenţii, din care:

 • 3824 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (reprezentând 73,3% din totalul intervenţiilor anuale) faţă de 4249 cazuri de urgenţă asistate de SMURD (reprezentând 76%) în anul 2018;
 • 595 incendii (reprezentând 11,4% din totalul intervenţiilor anuale) faţă de 432 incendii (reprezentând 8%) în anul 2018;
 • 362 acţiuni de asistenţă persoane (reprezentând 6,9 % din totalul intervenţiilor anuale) faţă de 447 acţiuni de asistenţă persoane (reprezentând 8%) în anul 2018;
 • 78 acţiuni de protecţie a comunităţilor (reprezentând 1,5% din totalul intervenţiilor anuale) faţă de 221 acţiuni de protecţie a comunităţilor (reprezentând 4%) în anul 2018;

La cele mai multe intervenții a participat Detaşamentul de Pompieri Tulcea 2812 (2019) / 3083 (2018), urmat de Staţia de Pompieri Babadag 1234 (2019) / 1234 (2018), Secţia de Pompieri Măcin 1057 (2019) / 1126 (2018) și Pichetul de Pompieri Nave Operative Crişan 52 (2019) / 62 (2018).

Intervenţiile pentru stingerea incendiilor au avut drept împrejurare determinantă următoarele cauze:

 • Foc deschis în spaţii deschise – 278;
 • Fumatul – 92;
 • Folosirea intenţionată a sursei pentru a genera incendiul – 76;
 • Cabluri electrice defecte – 15;
 • Coş de fum – 49;
 • Jocul copiilor cu focul – 18;
 • Aparate electrice lăsate sub tensiune – 2;
 • Scăpări de gaze – 2;
 • Doză electrică neizolată – 1;
 • Sisteme de încălzire defecte – 2;
 • Instalaţii electrice defecte/conductori electrici defecţi – 29;
 • Alimentarea defectuasă a sistemului de încălzire – 1;
 • Mijloace de încălzire nesupravegheate – 1;
 • Jar – 1;
 • Autoaprindere – 3;
 • Propagarea incendiului de la vecinătăţi – 8;
 • Acţiunea unor persoane iresponsabile – 4;
 • Aparat de gătit improvizat – 5;
 • Scântei mecanice – 3;
 • Depozitarea jarului sau cenuşii lângă materiale combustibile – 2;
 • Coş de fum neprotejat corespunzător faţă de materialele combustibile – 2;
 • Tăiere fără respectarea normelor – 1

Intervenţiile echipajelor S.M.U.R.D. s-au concretizat prin asistarea unui număr de 3719 persoane, din care 3393 adulţi şi 326 copii.

Principalele afecţiuni pentru care au intervenit echipajele S.M.U.R.D. au fost:

 • Traumatisme – 1750, reprezentând 47 % din numărul total de persoane asistate;
 • Afecţiuni medicale generale – 1676, reprezentând 45 % din numărul total de persoane asistate;
 • Intoxicaţii – 199, reprezentând 5,4 % din numărul total de persoane asistate;
 • Afecţiuni neurologice – 55, reprezentând 1,5 % din numărul total de persoane asistate;
 • Arsuri – 8, reprezentând 0,22 % din numărul total de persoane asistate;
 • Stop cardio-respirator – 7, reprezentând 0,2 % din numărul total de persoane asistate;
 • Afecţiuni cardiace – 23, reprezentând 0,65 % din numărul total de persoane asistate;
 • Decedat – 1, reprezentând 0,03 % din numărul total de persoane

După tipul proprietăţii, din totalul de 595 incendii, 246 din obiectivele afectate de incendiu au fost proprietăţi individuale (locuinţe şi anexe ale gospodăriilor cetăţeneşti), 24 aparţinând domeniului privat român şi 325 obiective din domeniul public al localităţii.

Analizând incidenţa situaţiilor de urgenţă produse pe parcursul anului 2019 precum şi modul de implicare a autorităţilor locale, factorilor de decizie ai instituţiilor publice/operatorilor economici coroborat cu acţiunile de intervenţie ale serviciilor profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, s-a impus reorientarea activităţii de prevenire în sensul în care s-au desfăşurat mai multe controale de prevenire la unităţi de învăţământ, monitorizându-se permanent cele 5 clădiri care nu au dobândit încă

„autorizaţia de securitate la incendiu”. De asemenea s-a impus reorientarea activităţii de prevenire în sezonul estival unde începând cu luna mai 2019 s-a acordat o atenţie deosebită unităţilor de turism din Delta Dunării şi de pe litoralul românesc din zona de competenţă a judeţului Tulcea (Sulina, Sfântu Gheorghe şi Gura Portiţei);.

Activităţile desfăşurate au fost completate şi de acţiunile de informare preventivă în şcoli, ştiut fiind faptul că unul din principalii vectori de educare a populaţiei îl reprezintă copiii. Derularea în ultimii ani a campaniilor „F.O.C. – Flăcările omoară copii”, „RISC – Siguranţa nu este un joc de noroc”, „Renunţă, improvizaţiile sunt catastrofale” , „Mai bine previi decât să nu fii” şi „Nu tremur la cutremur” cu accent pe difuzarea clipurilor cu tematică de prevenire a incendiilor a avut efecte însă trebuie intensificate acţiunile de informare preventivă la această categorie de obiective, totodată acordând sprijin şi îndrumare componentei preventive din cadrul C.L.S.U atât pe timpul controalelor, cât şi cu ocazia exerciţiilor organizate la nivel C.L.S.U.

Au fost planificate şi s-au executat controale la obiective de investiţii în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţei esențiale de „securitate la incendiu”, astfel încât să se asigure premisa unei exploatări a acestora în condiţii de siguranţă.

Au fost planificate şi s-au executat audituri de supraveghere a persoanelor autorizate să presteze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

S-au executat exerciţii cu serviciile private pentru situaţii de urgenţă unde s-a putut observa o bună pregătire a acestora şi faptul că pot fi solicitaţi să intervină într-o eventuală situaţie de urgenţă.

În anul 2019 au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, ca urmare a încălcării normelor şi măsurilor de prevenire pe linia situaţiilor de urgenţă, cu preponderenţă pe linie de prevenire a incendiilor, dar şi pe linie de protecţie civilă.

Au fost luate toate măsurile necesare pentru instruirea pe bază de semnătură a personalului cu atribuţii de control, privind modul de completare al proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor din legislaţia în vigoare şi din procedurile existente la nivelul I.S.U. Tulcea.

S-au aplicat sancţiuni contravenţionale în diverse domenii de activitate precum: comerţ, depozitare, cult, unităţi administrative, turism, sănătate, transporturi, învăţământ şi cultură.

Comparativ cu anul precedent, a crescut numărul sancţiunilor contravenţionale, 238 amenzi contravenţionale din care 209 de amenzi acordate pe persoană fizică şi 29 amenzi acordate pe persoană juridică, în cuantum total de 600800 lei, faţă de 192 amenzi contravenţionale, din care 173 de amenzi acordate pe persoană fizică şi 19 amenzi acordate pe persoană juridică, în cuantum de 419.600 lei acordate în anul 2018.

În concluzie, analizând obiectiv şi în strânsă corelare cu cadrul legal specific, modul în care comanda şi personalul I.S.U. Tulcea au acţionat pentru gestionarea evenimentelor care au generat situaţiile de urgenţă în anul 2019 în zona de competenţă, putem afirma că rezultatele obţinute au fost preponderent foarte bune. Obţinerea acestor rezultate a fost posibilă în primul rând datorită unei colaborări foarte bune cu toţi factorii de decizie de la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Consiliului Judeţean Tulcea, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor şi operatorilor economici din judeţ cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi datorită profesionalismului şi devotamentului de care au dat dovadă militarii de la I.S.U.J. Tulcea.

Mulţumim pe această cale tuturor colaboratorilor din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici din judeţul Tulcea, reprezentanţilor mass-mediei pentru  prezentarea cu obiectivitate a misiunilor şi activităţilor inspectoratului, precum şi factorilor de decizie de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

 

Back to top button