Anunţuri

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA FRIGOMAT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN MUN. TULCEA”

- anunţ de presă

Anunț de presă

                               Septembrie 2020

 

Lansarea proiectului

„DEZVOLTAREA FRIGOMAT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN MUN. TULCEA”

 

FRIGOMAT S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA FRIGOMAT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN MUN. TULCEA”, cod MySMIS 124459, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor, în vederea creșterii competitivității sale în sensul dezvoltării activității desfășurate cu scopul creșterii dimensiunii pieței adresate – piața locală să devină regională, națională sau internațională și prin inovarea facută prin achiziționarea de utilaje performante, de tehnologie nouă.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea patrimoniului societății cu tehnologie performantă prin achiziția mijloacelor fixe specifice activității C.A.E.N. “Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine”;
  2. – crearea a patru locuri de muncă: trei operatori utilaje și un reprezentant vânzări online. Din cele patru noi locuri de muncă, două locuri de muncă sunt destinate persoanelor aparținând categoriilor defavorizate (persoane aparținând unei minorități etnice, tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani sau persoane cu vârsta peste 50 de ani);
  3. – certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului), OHSAS 18001 (sistem de management al sanătații și securității ocupaționale) și certificarea conform standardelor în domeniul producției de mobilier C.A.E.N. “Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine”.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.947.874,34 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.954.143,90 lei (60,09%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 697.790,10 lei (10,60%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.928.686,00 lei (29,31%).

Data începerii proiectului este 01.06.2018, iar data finalizării proiectului este 31.03.2021.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, Strada Debarcaderului Nr. 3 județul Tulcea, persoană de contact: Reprezentant legal MATEI OLGA, telefon: 0729.460.882, email: frigomat.info@ymail.com.

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Back to top button