AnunţuriTulcea

Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA S.U.T. CARPAȚI S.A. PRIN ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI – CAEN 2363”

Anunț de presă

                               10 august 2020

Lansarea proiectului

„DEZVOLTAREA S.U.T. CARPAȚI S.A. PRIN ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI – CAEN 2363”

S.U.T. CARPAȚI S.A. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA S.U.T. CARPAȚI S.A. PRIN ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI – CAEN 2363”, cod MySMIS 124924, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă inovarea prin crearea unei noi unități de producție în domeniul CAEN 2363-“Fabricarea betonului” ca urmare a dotării companiei cu echipamente de specialitate.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea patrimoniului societății cu tehnologie performantă prin achiziția utilajelor specifice activității de fabricare a betonului. Prin achiziția propusă prin proiect își va consolida poziția pe piață, va deține o cotă mai mare din piața natională, va pătrunde pe piața internațională, și pe piața online care se află într-o creștere extraordinară;
  2. – crearea a 5 noi locuri de muncă; având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, trei locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate (se au în vedere persoane aparținând minorităților etnice, dar și persoane în varstă sau tineri până în 24 de ani). Totodată proiectul prevede și menținerea locurilor de muncă existente cât și pe cele nou create prin proiect pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea implementării proiectului;
  3. – recertificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale) și certificarea produsului beton conform standard SR 13510:2006.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.240.733,50 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.260.828,14 lei (60,40%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 648.524,25 lei (10,66%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.761.155,00 lei (28,94%).

Data începerii proiectului este 01.07.2018, iar data finalizării proiectului este 31.03.2021.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, strada Taberei nr. 26, platformă betonată 320 mp și birou 10 mp, județul Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal VÂRLAN Adrian Valeriu, telefon: 0744.392.666, email: andreigregorian@yahoo.com.

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Back to top button