Ştirea zilei

Marcel Ivanov: „Simt apăsarea funcţiei de prefect”

Unul dintre cei doi candidaţi PLUS pentru funcţia de prefect al judeţului Tulcea este Marcel Ivanov, fost cadru militar şi comandant de navă. La alegerile din toamna anului trecut a candidat pentru funcţia de primar al Comunei Somova fiind în prezent consilier local din partea PLUS al Comunei Somova.

De mai bine de 6 ani conduce Şcoala de nataţie Aqua Vita Delta din Tulcea fiind intructor de înot. De la activitatea de nataţie şi sectorul privat la posibilitatea de revenire în sectorul public a fost o decizie grea.

Nu a fost o decizie uşoară să mă înscriu în această competiţie internă pentru desemnarea prefectului judeţului Tulcea. Chiar şi acum, când sunt una dintre cele două propuneri PLUS pentru Instituţia Prefectului Tulcea, simt apăsarea funcţiei de prefect. Îmi dă încredere că aş putea reuşi să fac faţă acestei provocări faptul că am lucrat în Ministerul Apărării Naţionale aproape trei decenii şi cunosc rigorile unei astfel de funcţii. Dacă voi fi desemnat prefect al judeţului sunt conştient de faptul că voi avea o mare responsabilitate„, a declarat Marcel Ivanov, unul din candidaţii PLUS Tulcea pentru funcţia de prefect al judeţului Tulcea.

Potrivit scrisorii sale de intenţie, „în ultimii ani, am fost implicat progresiv în activitatea politică și în administrația publică locală, fiind mai întâi membru activ al filialei județene PLUS Tulcea și ulterior fiind ales consilier local la primăria Somova. Din aceste motive și bazându-mă pe experiența pe care o am în profesiile și proiectele în care am fost implicat în cei peste 30 ani de activitate și urmare a educației și pregătirii profesionale, sunt încrezător să fac următorul pas și să mă implic în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin prefectului. În acest sens, menționez faptul că în calitate de cadru al Ministerului Apărării Naționale am participat la misiuni militare și civile, unele dintre ele fiind în situații de urgență sau critice, în care, pe lângă atribuțiile specifice, am contribuit la respectarea ordinii publice, a dispozițiilor și a cerințelor legislative, în colaborare cu ceilalți factori de răspundere, inclusiv autoritățile publice centrale și locale. Respectarea regulamentelor militare și a constituției a reprezentat fundamentul ordinelor și deciziilor pe care le-am luat de-a lungul activității profesionale iar rezultatele obținute îmi confirmă faptul că exercițiul respectării legalității pe care l-am practicat în toți acești ani va reprezenta baza îndeplinirii corecte și eficiente a atribuțiilor legate de verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale și județene.  În cele 3 luni de când sunt consilier local am depus 4 proiecte de HCL, 3 amendamente și 2 sesizări către instituția prefectului pentru hotărâri aprobate dar care încalcă legislația în vigoare. De asemenea, împreună cu o parte dintre colegii din consiliul local Somova și deseori cu colegii de partid, particip la întâlnirile dedicate identificării și definirii priorităților de dezvoltare economică locală și județeană, susținând în același timp cooperarea sau eventualele asocieri pentru desfășurarea unor proiecte specifice împreună cu serviciile publice deconcentrate și alte administrații publice locale din județ. În perioadele de organizare a alegerilor, am fost implicat împreună cu echipele partidului în respectarea desfășurării corecte a acestora, sesizând ori de câte ori a fost cazul, nereguli în organizarea și desfășurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale sau pentru desemnarea membrilor din România pentru Parlamentul European.

Mai jos CV-ul candidatului Marcel Ivanov:

 

Curriculum vitae  Europass
Informaţii personale
Nume / PrenumeIVANOV MARCEL
Adresă
TelefonMobil:
E-mail
NaţionalitateROMÂNĂ
Data naşterii07.08.1967
SexMASCULIN
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţionalPREFECT AL JUDEȚULUI TULCEA
Experienţa profesională
Perioada1988-2014
Funcţia sau postul ocupatCADRU MILITAR, ȘEF ECHIPAJ, COMANDANT DE NAVĂ
Activităţi şi responsabilităţi principaleCONDUCEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE DE LUPTĂ ȘI INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
Numele şi adresa angajatoruluiMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Tipul activităţii sau sectorul de activitateCOORDONARE, ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ, NAVIGAȚIE
Perioada2006-2014 (cumul de funcții)
Funcţia sau postul ocupatSCAFANDRU DE BORD

 

Activităţi şi responsabilităţi principaleLUCRĂRI SUBACVATICE ȘI INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
Numele şi adresa angajatoruluiMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Tipul activităţii sau sectorul de activitateACVATICE ȘI SUBACVATICE
Perioada2013-2014 (în timpul liber)
Funcţia sau postul ocupatINSTRUCTOR ÎNOT
Activităţi şi responsabilităţi principaleORGANIZARE, DIDACTICE
Numele şi adresa angajatoruluiS.C. AQUA VITA DELTA S.R.L.-D.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN DOMENIUL NATAȚIE
Perioada2014 – prezent
Funcţia sau postul ocupatPREȘEDINTE AL CLUBULUI SPORTIV AQUA VITA DELTA

TULCEA

INSTRUCTOR ÎNOT

INSTRUCTOR TRIATLON

Activităţi şi responsabilităţi principaleCONDUC ACTIVITATEA CLUBULUI SPORTIV  PE CARE L-AM

FONDAT

 

Numele şi adresa angajatoruluiCLUBUL SPORTIV AQUA VITA DELTA TULCEA,
Tipul activităţii sau sectorul de activitateSPORT DE PERFORMANȚĂ
MEMBRU ÎN BIROUL FEDERAL AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE TRIATLON ÎN PERIOADA 2015-2019
PerioadaOctombrie 2020 – prezent
Funcția sau postul ocupatCONSILIER LOCAL
Numele şi adresa angajatoruluiUNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SOMOVA
Educaţie şi formare
Perioada1985-1988
Calificarea / diploma obţinutăELECTRONICĂ ȘI AUTOMATICĂ
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeADMINISTRAȚIE, GESTIUNE, RADIOLOCAȚIE, HIDROLOCAȚIE, e.t.c.
Numele şi tipul

instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

INSTITUTUL DE MARINĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA
Perioada16.06.1998 – 17.09.1998
Calificarea / diploma obţinutăCONTABILITATE FIRME PRIVATE
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeCONTABILITATE

 

Numele şi tipul

instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE, DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ TULCEA
Perioada1999
Calificarea / diploma obţinutăUTILIZATOR MICROCALCULATOARE IBM – PC
Numele şi tipul

instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE, FUNDAȚIA ”ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI”
Perioada06.11 – 24.11.2000
Calificarea / diploma obţinutăUTILIZAREA MICROCALCULATOARELOR PC – AT (Advanced

Technology)

Numele şi tipul

instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN
Perioada2009-2012
Calificarea / diploma obţinutăLICENȚIAT ÎN INFORMATICĂ
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeLEGISLAȚIE, ECONOMIE, MARKETING, MANAGEMENT

PROIECTE INFORMATICE, TEHNICI AVANSATE DE

PROGRAMARE, SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE, e.t.c.

Numele şi tipul

instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternăROMÂNĂ
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)ENGLEZĂ
AutoevaluareÎnţelegereVorbireScriere
Nivel european (*) AscultareCitireParticipare la conversaţieDiscurs oralExprimare scrisă
Limba englezăB

1

Independent userB

1

Independent userB

1

Independent  userB

1

Independent  userB

1

Independent  user
 
Competenţe şi abilităţi socialeAbilităţi excelente de lucru în echipă

O bună capacitate de integrare în medii culturale diferite

Abilităţi foarte bune de comunicare

Activități publice și socialeCu finanțări obținute de la Consiliul Județean Tulcea, Primăria Tulcea și Ministerul Tineretului și Sportului am organizat competiții sportive la care au participat sportivi de performanță dar și amatori de toate vârstele din țară și de peste hotare astfel:

●  Cupa Aegyssus, la înot, ed. a -IV-a, 2016

●  Prima ediție a Camionatului Național de AquaBike din România, 2017

●  Competiția de triatlon pentru copii ”Aqua Vita Delta Minitri, 2017”

●  Cupa Aegyssus la înot ed. V, 2017”,

●  Competiția de triatlon pentru copii ”Aqua Vita Delta Minitri, 2018”

●  Cupa Dobrogei la Înot ed. I, 2018

●  Cupa Aegyssus la Înot ed. VI, 2018

●  Delta România Triathlon, ediția VII, 2019

●  Campionatul European de Juniori la triatlon 2019

●  Cupa Aegyssus, ediția a -VII-a, 2019

●  Cupa Dobrogei la Înot ed. II, 2019

 

Pe parcursul anului 2019 am desfășurat un program de socializare prin înot între copiii aflați în dificultate de la centrul de plasament și copiii sportivi de performanță, aceștia fiind incluși într-un program comun de pregătire.

 

Am făcut parte din comisia care a purtat negocierile pentru redeschiderea bazinului de înot, pentru sportivii de performanță, pe perioada pandemiei, negocieri finalizate favorabil.
Competenţe şi aptitudini organizatoriceBun manager.

Experiență extinsă ca administrator, organizator și coordonator

Experienţă în gestiunea echipelor

Înclinare spre organizarea activităţilor ca proiecte sau liste de lucru

Atenţie deosebită la detalii

Experienţă în gestionarea aspectelor logistice ale unui proiect

Capacitate foarte bună de motivare a voluntarilor

Activitate politicăÎn luna februarie 2020 m-am înscris în PLUS înființând Comunitatea TL011 al cărei coordonator sunt.

•      Am recrutat un număr de 44 de membri,

•      Sunt responsabil cu comunicarea internă la nivelul filialei județene,

•      Am candidat pentru funcția de primar ieșind pe locul 3 din 8, într-un fief USL de 20 de ani și am obținut cel mai bun rezultat dintre candidații PLUS din județul Tulcea

•      Am obținut două funcții de consilier

În cele 3 luni de la depunerea jurământului am depus 4 proiecte de Hotărâre în Consiliul Local, 3 amendamente și am sesizat de două ori instituția Prefectului pentru Hotărâri de Consiliu Local aprobate care încalcă legea.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatoruluiUTILIZATOR MICROCALCULATOARE IBM – PC – AT (Advanced Technology)

 

Competenţe şi aptitudini artistice  PICTEZ
Permis de conducere  CATEGORIA B
Experiență în scrierea și managementul proiectelor:Am scris, manageriat și finalizat, 12 proiecte de finanțare în domeniul sportului de performanță.

 

 

Back to top button