Ştirea zilei

O ce veste minunată: S-au desdeschis restaurantele şi „păcănele”!

- hotărârea nr. 1 a CJSU Tulcea are aplicabilitate de azi


Întrunit în şedinţă extraordinară azi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr.88/04.01.2021 a adoptat o serie de măsuri printre care, cea mai importantă, redeschiderea restaurantelor şi sălilor de jocuri.

Mai jos, textul hotărârii:

Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 cazuri la 1.000 locuitori, la nivelul următoarelor unități administrativ teritoriale: Tulcea, C.A.Rosetti și Dorobanțu, începând cu data de 04.01.2021, ora 00.00, până la data de 17.01.2021, ora 24.00 se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

Art.1. (1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

(2) Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

(3)  Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;

(4)  Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare  este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;

(5) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

(6) Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

(7)  Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Art.2 Ca urmare a înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 cazuri la 1.000 locuitori la nivelul unităților administrativ-teritoriale Chilia Veche și Horia, începând cu data de 04.01.2021, ora 00.00, până la data de 17.01.2021, ora 24.00, se prelungește perioada de aplicare a măsurilor instituite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.94/22.12.2020, prevăzute la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.3 Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 3 cazuri la 1.000 locuitori la nivelul unității administrativ – teritoriale Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 04.01.2021, ora 00.00, până la data de 17.01.2021, ora 24:00, 00 se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

 (1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

(2) Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă;

(3) a). Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, este interzisă;

      b). În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la lit. a) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

(5) Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

(6) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, exceptând activitatea de vânzare a biletelor de tip LOTO, pariuri și lozuri, care va fi permisă cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.”

Back to top button