Ştirea zilei

REZULTATE OFICIALE: Voturile obţinute de fiecare formaţiune politică la Tulcea!

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 38 Tulcea a finalizat azi procesul verbal ce consemnează OFICIAL rezultatele alegerilor de duminică, 6 decembrie 2020, atât pentru Senatul României cât şi pentru Camera Deputaţilor. Rezultatele consemnate în procesul verbal de mai jos arată pentru fiecare cameră a viitorului Parlament câte voturi a obţinut la Tulcea fiecare formaţiune politică, însă nu şi mandatele senatorilor şi deputaţilor. Conform legii, atribuirea mandatelor de senator şi deputat se face în două etape, prima din circumscripţie, pentru formaţiunile politice care au atins pragul electoral la nivel naţional şi ating sau depăşesc coeficientul electoral pe circuscripţie şi respectiv în a doua etapă la nivel naţional când aceste mandate se redistribuie potrivit metodei d’Hondt, un algoritm complex ce este explicat mai jos în art. 94 din Legea 208 din 2015.

Până la atribuirea mandatelor, acestea sunt rezultatele OFICIALE!

Rezultate finale Senat – Judeţul Tulcea

SENAT – Formaţiunea politică Voturi  Procente
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 16.202 31,29%
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 14.427 27,86%
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 7.055 13,62%
ALIANȚA USR PLUS 5.861 11,32%
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 3.231 6,24%
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 1.668 3,22%
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 1.508 2,91%
PARTIDUL VERDE 557 1,07%
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 550 1,06%
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 455 0,87%
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 254 0,49%
TOTAL 51.768 100%

 

Rezultate finale Camera Deputaţilor – Judeţul Tulcea

CAMERA DEPUTAŢILOR – Formaţiunea politică Voturi  Procente
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 15.375 29,78%
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 14.075 27,26%
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 5.974 11,57%
ALIANȚA USR PLUS 5.704 11,04%
PARTIDUL PRO ROMÂNIA 3.080 5,96%
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 1.708 3,30%
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 1.386 2,68%
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 1.049 2,03%
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 498 0,96%
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 403 0,78%
PARTIDUL VERDE 334 0,64%
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 325 0,62%
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 245 0,47%
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 214 0,41%
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA 214 0,41%
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA 189 0,36%
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” 175 0,33%
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 148 0,28%
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. 91 0,17%
ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA 76 0,14%
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 73 0,14%
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 68 0,13%
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA 68 0,13%
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA 36 0,06%
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT-ROMÂNIA 33 0,06%
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 30 0,05%
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 25 0,04%
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 17 0,03%
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 11 0,02%
TOTAL 51.624 100%

Mandatele de senator şi deputat se atribuie în conformitate cu prevederile Art 94 din Legea 208/2015
(1) După primirea dosarelor prevăzute la art. 93, biroul electoral de circumscripție încheie, separat pentru Senat și pentru Camera Deputaților, câte un proces-verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală și candidat independent, pe care îl înaintează în termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central.
(2) După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale ale circumscripțiilor, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabilește partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Senat și pentru Camera Deputaților. Pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentară, calculat după cum urmează:

a) 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național sau 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puțin 4 circumscripții electorale pentru toți competitorii electorali;

b) în cazul alianțelor politice și alianțelor electorale, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) se adaugă, pentru al doilea membru al alianței, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga țară și, pentru fiecare membru al alianței, începând cu al treilea, câte un singur procent din voturile valabil exprimate în toate circumscripțiile electorale, fără a se putea depăși 10% din aceste voturi.

(3) Pragul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulțirea punctelor procentuale stabilite conform alin. (2) lit. a).

(4) După primirea de la Biroul Electoral Central a constatării cu privire la partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care întrunesc și care nu întrunesc pragul electoral, biroul electoral de circumscripție procedează la atribuirea mandatelor de deputat, respectiv de senator. La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripție au dreptul să asiste candidații și persoanele acreditate.

(5) Atribuirea de mandate se face avându-se în vedere numai partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral prevăzut la alin. (2), în mod distinct pentru Senat și pentru Camera Deputaților, precum și candidații independenți care au obținut un număr de voturi cel puțin egal cu coeficientul electoral al circumscripției în care au candidat.

(6) Repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și de senator se fac în două etape: la nivelul fiecărei circumscripții electorale și la nivel național:

a) la nivelul circumscripției electorale, biroul electoral stabilește, separat pentru Senat și pentru Camera Deputaților, coeficientul electoral al circumscripției, prin împărțirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidați ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale ce întrunesc condiția prevăzută la alin. (2) și pentru candidații independenți la numărul de deputați, respectiv de senatori, ce urmează să fie aleși în acea circumscripție; coeficientul electoral este numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din această împărțire;

b) fiecărei liste i se repartizează atâtea mandate de câte ori coeficientul electoral al circumscripției electorale se include în voturile valabil exprimate pentru acea listă;

c) atribuirea mandatelor se face de biroul electoral de circumscripție, în ordinea înscrierii candidaților pe listă;

d) pentru candidații independenți se atribuie fiecăruia câte un mandat, dacă a obținut un număr de voturi valabil exprimate cel puțin egal cu coeficientul electoral pentru deputați sau pentru senatori, după caz; candidații independenți participă la repartizarea mandatelor numai în prima etapă, cea de la nivelul circumscripției; un candidat independent nu poate primi decât un singur mandat;

e) voturile rămase, adică cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obținute de listele de candidați ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale ce întrunesc condiția prevăzută la alin. (2), precum și mandatele ce nu au putut fi atribuite de biroul electoral de circumscripție se comunică de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat.

(7) Biroul Electoral Central însumează, separat pentru Senat și pentru Camera Deputaților, voturile neutilizate și pe cele inferioare coeficientului electoral de circumscripție din toate circumscripțiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care întrunește condiția prevăzută la alin. (2); numărul voturilor astfel obținute de fiecare partid politic, alianță politică și alianță electorală se împarte la 1, 2, 3, 4 etc., făcându-se atâtea operații de împărțire câte mandate nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripțiilor electorale; valoarea zecimală a câtului obținut din aceste împărțiri se va trunchia după a 15-a zecimală, fără rotunjire; câturile rezultate din împărțire, indiferent de lista din care provin, se clasifică în ordine descrescătoare, până la concurența numărului de mandate neatribuite; cel mai mic dintre aceste câturi constituie coeficientul electoral național, pentru senatori și, separat, pentru deputați; fiecărui partid politic, fiecărei alianțe politice sau alianțe electorale i se repartizează atâtea mandate de deputați sau, după caz, de senatori, de câte ori coeficientul electoral național se cuprinde în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianța politică sau alianța electorală respectivă, rezultat din însumarea națională a voturilor neutilizate și a celor inferioare coeficientului electoral de circumscripție.

(8) Desfășurarea mandatelor repartizate pe circumscripții electorale se face de Biroul Electoral Central, după cum urmează:

a) pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, cărora le-au revenit mandate potrivit alin. (7), se împarte numărul voturilor neutilizate și al celor inferioare coeficientului electoral de circumscripție, din fiecare circumscripție electorală, la numărul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic, acea alianță politică sau alianță electorală avut în vedere la repartizarea mandatelor naționale; rezultatul astfel obținut pentru fiecare circumscripție se înmulțește cu numărul de mandate cuvenite partidului, alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale; datele obținute se ordonează descrescător la nivelul țării și, separat, descrescător în cadrul fiecărei circumscripții; în circumscripțiile în care două sau mai multe partide politice, alianțe politice, alianțe electorale, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, în urma calculelor făcute, nu pot fi departajate în vederea determinării repartitorului circumscripției respective, departajarea pentru ordonarea descrescătoare se va face având în vedere întâi numărul voturilor rămase neutilizate în respectiva circumscripție, apoi numărul de voturi valabil exprimate în cadrul circumscripției, apoi numărul voturilor valabil exprimate la nivel național, iar, în final, dacă niciunul din criteriile anterioare nu duce la departajare, prin tragere la sorți, organizată de Biroul Electoral Central; pentru fiecare circumscripție se iau în calcul primele partide politice, alianțe politice, alianțe electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, în limita mandatelor ce au rămas de repartizat în circumscripția respectivă; ultimul număr din această operațiune reprezintă repartitorul acelei circumscripții; în continuare, se procedează la repartizarea mandatelor pe circumscripții în ordinea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și a circumscripțiilor din lista ordonată pe țară, astfel: primul număr din lista ordonată la nivel național se împarte la repartitorul circumscripției de la care provine, rezultând numărul de mandate ce îi revin în circumscripția respectivă; în continuare se procedează identic cu numerele următoare din lista ordonată la nivel național; în situația în care s-a epuizat numărul de mandate cuvenite unui partid politic, unei alianțe politice, unei alianțe electorale sau unei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale ori dintr-o circumscripție electorală, operațiunea se continuă fără acestea; dacă numărul din lista ordonată la nivel național este mai mic decât repartitorul de circumscripție, se acordă un mandat;

b) în cazul în care nu este posibilă acordarea mandatelor în ordinea ce rezultă din aplicarea prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are în vedere circumscripția electorală în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale are cel mai mare număr de candidați sau un candidat, cărora nu li s-au atribuit mandate, iar dacă și astfel au rămas mandate neindividualizate pe circumscripții, circumscripția electorală în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscripție;

c) dacă după aplicarea prevederilor lit. a) și b) au mai rămas mandate nedesfășurate pe circumscripții, Biroul Electoral Central le stabilește pe baza acordului partidelor politice, alianțelor politice sau alianțelor electorale cărora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorți, în termen de 24 de ore de la încheierea operațiunilor anterioare.

(9) Mandatele desfășurate pe listele de candidați, potrivit alin. (8), se atribuie candidaților de biroul electoral de circumscripție, în ordinea înscrierii acestora pe listă.

(10) Biroul electoral de circumscripție eliberează certificatul doveditor al alegerii senatorilor și deputaților cărora li s-au atribuit mandate, în termen de 24 de ore de la încheierea fiecărei operațiuni de atribuire.

(11) În cazul în care organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale optează pentru depunerea aceleiași liste de candidați în toate circumscripțiile electorale, mandatul de deputat revine, în ordinea înscrierii, candidatului aflat pe lista organizației minorității naționale respective.

(12) Mandatul prevăzut la alin. (11) este atribuit la nivel național de către Biroul Electoral Central pentru fiecare minoritate națională în parte, conform art. 56, organizației minorității respective care a câștigat cele mai multe voturi valabil exprimate la nivel național.

(13) Candidații înscriși în liste care nu au fost aleși sunt declarați supleanți ai listelor respective. În caz de vacanță a mandatelor de senatori sau de deputați aleși pe liste de candidați, supleanții ocupă locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerii partidelor politice sau a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv ori din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Back to top button