Ştirea zilei

S-a modificat procedura de acordare a şomajului tehnic

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea informează angajatorii tulceni că, prin Ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 1600/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1073/13.11.2020, care modifică anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020, Guvernul a făcut ultimele actualizări privind acordarea şomajului tehnic.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de şomaj tehnic, angajatorii depun, prin poştă electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene,  o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Potrivit Ordinului ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 1600/2020, documentele modificate sunt:

– Cererea pentru acordarea sprijinului financiar conform OUG nr. 30/2020 modificată prin OUG nr. 32/2020;

– Declarația pe propria răspundere cu obiectul de activitate supus restricției;

– Lista persoanelor salariate care beneficiază de indemnizație pentru șomaj tehnic decontat din bugetul fondului de șomaj;

– Tabelul cu activităţile restricţionate în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulerioare.

Formularele necesare solicitării șomajului tehnic se pot descărca și transmite prin intermediul platformei aici.gov.ro. la A.J.O.F.M. Tulcea.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

 

Back to top button