Ştirea zilei

ATENŢIE! Accesul în restaurante şi cafenele redus de azi la 30% din capacitatea spaţiului!

CJSU Tulcea a adoptat de azi noi măsuri pentru prevenirea şi combaterea infecțiilor generate de COVID-19

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea a adoptat Hotărârea nr. 74 din 03.11.2020 care completează măsurile care se aplică la nivelul judeţului Tulcea pentru prevenirea şi combaterea infecțiilor generate de COVID-19  în contextul evoluției rapide, a depășirii în municipiul Tulcea a pragul de 1,5 infectări la mia de locuitori și a noilor prevederi ale Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 51 adoptată în 02.11.2020, a anunţat azi, pe pagina de socializare, Instituţia Prefectului Judeţul Tulcea.

Hotărârea adoptată ieri şi adusă la cunoştinţa opiniei publice azi, de când îşi produce practic efectele, are la bază depăşirea incidenţei cazurilor Covid 19 în municipiul Tulcea peste 1,5 la mia de locuitori, adică mai precis la 1,88 la mie.

Ce prevede HOTĂRÂREA 74 din 3 noiembrie 2020?

Luând în considerare analiza incidenței cazurilor de COVID-19 înregistrată la nivelul judeţului Tulcea în ultimele 14 zile, transmisă de către Direcția de Sănătate Publică Tulcea prin adresa nr.18454 din 02.11.2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1  Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 cazuri la 1.000 locuitori, începând cu data de 04.11.2020, ora 00.00, la nivelul municipiului Tulcea se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

  • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
  • Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00 – 23.00;
  • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00 – 23.00;
  • În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct.(3) şi (4) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
  • Operatorii economici prevăzuţi la pct.(3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;
  • Se menţine obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât sa acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi: piețele, târgurile, zonele de așteptare (stațiile de autobuz, peroanele și altele asemenea), faleza, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii;
  • Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise au obligaţia afișării, la loc vizibil, a informaţiilor privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.
Back to top button