Despre stimulentul de inserție

Sunt din ce în ce mai mulți părinți care vor să se întoarcă mai repede, la serviciu, din concediul de creștere a copilului. Potrivit OUG nr. 111/2010, cei ce se întorc mai repede la muncă au dreptul, în anumite condiții, de a primi pe lângă salariu, stimulentul de inserție. Mai exact, acum, părinții ce vor să revină mai repede la lucru trebuie să-și anunțe angajatorul, despre intenția lor, cu minim 30 de zile, înainte de momentul în care va reveni în câmpul muncii. Cererea către angajator se face în scris. Dacă persoanele care solicită stimulentul de inserție obțin venituri cu cel puțin 60 de zile înainte de încheierea concediului de creștere a copilului, acesta se acordă până în momentul în care copilul împlinește 3 ani, respectiv 4 ani, când e vorba de copil cu handicap. Când se solicită și obține stimulentul de inserție, plata indemnizației de concediu de creștere se sistează. După cum menționam, stimulentul de inserție nu se acordă automat, ci numai în urma unei solicitări. Astfel, dacă face o cerere în acest sens la ieșirea din concediul de creștere, oricare din părinți poate beneficia de stimulent. Pe lângă cererea de acordare, solicitantul trebuie să prezinte și următoarele documente:
-act identitate solicitant și certificat naștere copil;
-acte doveditoare care să ateste că, în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, solicitantul a realizat cel puțin 12 luni venituri impozabile;
-dovada eliberată de angajator privind veniturile realizate;
– orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.
Cererile pentru acordarea “drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința”.

Back to top button