Anunţuri

Finalizarea proiectului „Achizitie de utilaje la S.C. MIRGHIS & MAYER S.R.L.”

Comunicat de presa

Data 31.07.2020

Finalizarea proiectului „Achizitie de utilaje la S.C. MIRGHIS & MAYER S.R.L.”

MIRGHIS & MAYER S.R.L., în calitate de Beneficiar, a derulat în perioada 08.05.2018 – 31.07.2020 proiectul „Achiziţie de utilaje la S.C. MIRGHIS & MAYER S.R.L.”, cod MySMIS 123659, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”, în baza contractului de finanţare nr. 4713 din 26.08.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 8.100.120,43 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.953.343,12 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea competitivităţii economice prin abordarea unei noi pieţe de construcţii. Obiectivul a fost atins prin crearea unei noi unităţi de prestare de servicii în domeniul lucrărilor de construcţii de drumuri, ca urmare a desfăşurării activităţilor proiectului la locaţia de implementare din zona DELTA DUNĂRII.

Rezultatele proiectului sunt: achiziţionarea a 8 utilaje pentru lucrări de construcţii de drumuri, crearea unui nou loc de muncă pentru o persoană din catergorii defavorizate şi recertificarea sistemelor de management ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 18001.

Impactul proiectului la nivelul Municipiului Tulcea şi al Regiunii Sud-Est este unul pozitiv, întrucât prin implementarea proiectului la punctul de lucru din această localitate, societatea contribuie la dezvoltarea socio-economică a regiunii, ca urmare a realizării unei investiţii iniţiale şi creării de noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel. 0730333073, e-mail: mirghis@gmail.com, persoana contact: MIRGHIS IOAN-MARINEL – administrator.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Back to top button