Anunţuri

Finalizarea proiectului „ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU S.C. BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L.”

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 19.10.2020

Finalizarea proiectului „ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU S.C. BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L.”

S.C. BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Achiziție utilaje pentru S.C. Bahm Construcții Civile și Industriale S.R.L.”, cod MySMIS 122906, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului a urmărit consolidarea și dezvoltarea durabilă a activității de servicii desfașurate de S.C. BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L.

Obiectivele specifice au vizat:

  1. – achiziția a 10 utilaje până la 31.12.2019;
  2. – crearea a 2 locuri de muncă până la 31.12.2019.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  • utilaje livrate, montate şi puse în funcţiune: excavator pe senile – 1 buc., miniexcavator – minim 60 CP – 1 buc., miniexcavator – minim 15 CP – 1 buc., miniîncărcător – 1 buc., compactor tandem – 1 buc., încărcător telescopic rotativ – 1 buc., aparat de sudură cap – cap – 1 buc., aparat de sudură electrofuziune – 1 buc., generator monofazic – 20 buc.
  • au fost create 2 locuri de muncă.

Implementarea proiectului conform contractului de finanțare are un impact pozitiv, atât la nivelul autorităṭilor locale – prin colectarea de taxe şi impozite la bugetul local, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă – prin crearea a două noi locuri de muncă, din care unul aparṭinând categoriilor defavorizate.

Valoarea totală a proiectului finalizat este 2.583.120,96 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de  1.542.988,44 lei.

Perioada de implementare a fost de 37 luni, respectiv între 22.02.2018 și 28.02.2021

Informaţii suplimentare se pot obţine la: S.C BAHM CONSTRUCTII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L., e-mail: bahm.constructii@gmail.com, tel: 0746/330136, persoană de contact: Nichifor Ionut.

Back to top button