Anunţuri

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363”

- anunț de presă

Anunț de presă

                            27 Septembrie 2022

Finalizarea proiectului

„DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363”

A.M.D.T. FOREST AGREMIN S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363”, cod MySMIS 123276, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a constat în inovarea societății prin introducerea unei noi activități, respectiv activitatea caen 2363-fabricarea betonului ca urmare a dotării companiei cu echipamente de specialitate. În urma dotăriilor, compania va avea capacități avansate în vederea dezvoltării serviciilor,ceea ce va duce la creșterea competitivității sale.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea patrimoniului societății cu active corporale și necorporale constând în: stație betoane, reciclator beton, încărcator frontal, pompă staționară, autopompă cu malaxor 28 ml, autopompă cu malaxor 32 ml, autopompă 36 ml, laptop asistiv, instalație mobilă solară, magazin virtual pentru vânzarea serviciilor și internaționalizarea afacerii;
  2. – crearea a 5 noi locuri de muncă constând în 4 deservenți utilaje și un reprezentant vânzări online;
  3. – recertificarea sistemelor de management in conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității) și certificarea ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale) și certificarea produsului beton conform standard SR 13510:2006.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.758.240,70 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.519.530,00 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.650.111,00 lei.

Data inceperii proiectului este 14.04.2018, iar data finalizării proiectului este 30.09.2022.

Impactul investiției la nivelul localității Tulcea/regiunea Sud-Est îl reprezintă crearea unei unități noi de serviciu fiscalizată în județul Tulcea prin care taxele și impozitele datorate pentru bunuri și salarii se colectează la bugetul local Tulcea.

Date contact: Loc de implementare: Loc. Măcin, Oraș Măcin, Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 139, teren suprafață 6798 mp. din suprafața totală de 8798 mp., Nr. cadastral 30865, container birou 10 mp., Jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Maroș Mihai, telefon: 0 754 018 101, email: marosmihai@hotmail.com.

Back to top button