Anunţuri

Lansarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 – Asociația 2000, Municipiul Tulcea“

Comunicat de presă

 

Comunicat de presă

Data: 06 octombrie 2020

 Lansarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 – Asociația 2000, Municipiul Tulcea“

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 5884 pentru implementarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 – Asociația 2000, Municipiul Tulcea“, Cod MySMIS 130529.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bl. 12 – Asociația 2000, Municipiul Tulcea.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

  • reabilitarea termică a blocului 12 situat în Municipiul Tulcea, strada Gării, nr. 24, incluzând 26 apartamente de locuit din care toate 26 cu destinație pentru locuință;
  • scăderea anuală estiamtă a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2/an) cu 50.83%;
  • scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 50.16%;
  • scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile (kWh/m2/an) cu 58.53%;
  • scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile (TEP) cu 51.24%.

Valoarea totală a proiectului este 1.416.788,70 lei, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.282.580,45 lei, din care:

– 769.548,27 lei, reprezintă asistența financiară nerambursabilă;

– 288.842,00 lei, reprezintă contribuția asociației de proprietari;

– 224.190,18 lei, reprezintă contribuția proprie UAT Tulcea;

  • Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 134.208,25 lei.

Perioada de implementare a proiectului este între 12.01.2018 și 31.04.2021.

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea

Adresă: Str. Păcii, Nr. 20, Tulcea

Telefon: 0240.515.760 / Fax: 0240.517.736

E-mail: cabinetprimar@primaria-tulcea.ro

Web: www.primariatulcea.ro

 

Back to top button