fbpx

Lansarea proiectului „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuințe protejate”

Comunicat de presă

Data 04.03.2020

Lansarea proiectului „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuințe protejate”

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuințe protejate”, cod MySMIS 120108, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale; Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale; Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 3.024.141,62 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.963.658,79 lei.

Obiectivul general al proiectului de față este crearea unei noi infrastructuri de servicii sociale prin modernizarea și dotarea unui centru de zi și construirea a 3 locuințe protejate în Comuna Mahmudia, județul Tulcea.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – reabilitarea, dotarea și modernizarea centrului existent și transformarea acestuia în centru  de zi ca un nou serviciu social pentru persoanele adulte cu dizabilitați dezistinuționalizate și a persoanelor cu dizabilitați din comunitate;
  2. – construcția și dotarea a 3 locuințe protejate ca un nou serviciu social înființat pentru integrarea în comunitate a 26 persoane adulte cu dizabilități.

Durata de implementare a proiectului este de 38 luni: respectiv de la data 01.12.2017 până la data 31.01.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Manager proiect – Costencu Mirela-Daniela, tel.: 0240517455; e-mail: secretariat@dgaspctl.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE