Ştirea zilei

Proiect ARBDD pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și a speciilor periclitate

Azi, la Sala Toma Caragiu a Hotelului Delta afost organizată Conferința de început a Proiectului „Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și a speciilor periclitate din RBDD în context internațional”

La conferință au participat reprezentanții celor două entități partenere în implementarea proiectului: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în calitate de beneficiar al finanțării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”- I.N.C.D.D.D. Tulcea, precum și reprezentanți ai părților interesate (autorități și comunități locale, federații de pescari, asociații de turism, asociații de transportatori din RBDD, mass-media, etc.). inclusiv Ştefan Ilie, primarul municipiului Tulcea – poarta de intrare în Delta Dunării şi pe teritoriul căruia se află o deltă în miniatură, Polderul Zaghen.

 

Proiectul „Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și a speciilor periclitate din RBDD în context internațional”, cod MySMIS 2014+ 123621 este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.
Valoarea proiectului este de 16.129.469,23 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 16.129.469,23 lei (13.710.048,86 lei este din FEDR și 1.866.099,82 lei din Bugetul Național), echivalentă cu 96,5695% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.

Despre proiect şi speciile şi habitatele periclitate

În cuvântul său de introducere, managerul de proiect, Viorica Bîscă, director executiv în cadrul ARBDD, a ţinut să sublinieze faptul că acest proiect a avut contractul de finanțare nr. 277 semnat în 08.10.2019 cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare iar faptul că abia azi a avut loc această conferinţă de lansare nu însemnă că în anul trecut nu au fost desfăşurate acţiuni premergătoare şi pregătitoare acestuia.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor periclitate din 2 Situri Natura 2000: ROSPA0031 Delta Dunării și Complex Razim Sinoe și ROSCI0065 Delta Dunării, conform prevederilor Directivei 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale și Directivei 2009/147/EC privind protecția păsărilor sălbatice și aplicarea unor măsuri din Planul de Management al RBDD. Vorbim despre 11 specii periclitate din 5 situri Natura 2000, respectiv plantele Marsilea quadrifolia, Caldesia parnassifolia, Echium russicum, Centaurea jankae, Centaurea pontica, Aldrovanda vesiculosa şi Liparis loeselii, speciile de peşti Umbra krameri şi Alosa sp, precum şi a păsărilor Haliaeetus albicila şi Falco cherrug.„, a declarat Viorica Bîscă, în calitate de manager de proiect.

Pe timpul conferinţei au mai luat cuvântul reprezentantul Direcţiei Regionale de Infrastructură Galaţi din cadrul POIM, coordonatorul de proiect din partea INCDD, Daniela Porea, precum şi alţi invitaţi.

Back to top button