Anunţuri

Regulament privind Îmbunătățirea Activității de Gospodărire, Protecția Mediului, Întreținerea și Înfrumusețarea Municipiului Tulcea

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice:

Regulament privind Îmbunătățirea Activității de Gospodărire, Protecția Mediului, Întreținerea și Înfrumusețarea Municipiului Tulcea.

Până la data de 22.06.2021, persoanele interesate pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare.

Acest proiect de hotărâre introduce în reglementările locale modificările aduse de Legea 273/2020 la Ordonanța Guvernului nr. 21/03 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane.

Cea mai importantă modificare privește reglementarea modului de executare de către autoritatea administrației publice locale a lucrărilor de curățare și igienizare pe terenurile și în imobilele proprietate privată, în situația în care proprietarii acestora nu își respecta obligațiile de întreținere a acestora, de menținere a curățeniei și igienei.

O altă modificare importantă privește reglementarea activității de ridicare, transportare și depozitare a autovehiculelor staționate în parcuri, pe alei pietonale, zone verzi, piețe, scuaruri.

Alte modificări privesc abordarea unitară a obligațiilor instituțiilor publice, asociațiilor de proprietari, ale persoanelor fizice și juridice, structurate pe domenii:

– salubrizare, menținerea igienei și protecția mediului;

– utilizarea drumurilor, trotuarelor și parcajelor, a altor lucrări și dotări publice;

– întreținerea și folosirea construcțiilor, norme de comportament în locuri publice și în imobile;

– activitatea în piețe, târguri și piețe volante;

– deținerea de animale pe raza Municipiului Tulcea.

Noul Regulament va înlocui Regulamentul Activităților Edilitar-Gospodărești din Municipiul Tulcea, aprobat în anul 2008 și care, în urma numeroaselor modificări suferite în timp, devenise dificil de aplicat.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici: https://www.primariatulcea.ro/wp-content/uploads/2021/06/Anuntul-de-intentie-nr.-20916-din-07.06.2021.pdf

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise aici (cu titlul “recomandare la proiect de act normativ”): contact@primariatulcea.ro

Back to top button