fbpx
Ştirea zilei

Restaurantele din municipiu şi alte şase comune au fost închise

- de vineri, probabil, că vor intra în vigoare şi restricţiile de la ora 20.00

Potrivit unei Hotărâri CJSU Tulcea, de azi, 30 martie 2021, ora 00.00 îşi va produce efectul pe raza municipiului Tulcea Hotărârea 80 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, adoptată ieri, 29 martie 2021, în şedinţa extraordinară.

Hotărârea adoptată ieri vine pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 3 cazuri la 1.000 locuitori pe raza municipiului Tulcea şi presupune instituirea unor măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS COV 2 prevăzute în legislaţie.

În esenţă, se interzic atât evenimentele de genul spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private pe raza municipiului, dar şi mai ales activitatea restaurantelor şi cafenelelor în interiorul clădirilor, precum şi a sălilor de jocuri.

Nr. crt. Unitatea administrativteritorială Hotărârea

C.J.S.U prin care a fost instituită măsura

Măsură

instituită până la data de

Rata de incidență la 1000 locuitori Măsura de restricţionare Măsura de restricţionare suplimentară conform H.G. nr.348/2021
1. TULCEAHotărârea nr.

82/22.03.2021

11.04.20213,59INTERZISĂ
2. CIUCUROVAHotărârea nr.

82/22.03.2021

11.04.20213,73INTERZISĂ
3. IZVOARELEHotărârea nr.

82/29.03.2021

11.04.20214,13INTERZISĂ
4. MAHMUDIAHotărârea nr.

82/29.03.2021

11.04.20215,91INTERZISĂ
5.VALEA NUCARILORHotărârea nr.

82/29.03.2021

11.04.20214,13INTERZISĂ
6. MURIGHIOLHotărârea nr.

80/26.03.2021

09.04.20212,32INTERZISĂ
7. HAMCEARCAHotărârea nr.

74/22.03.2021

05.04.20212,26INTERZISĂ

 

Publicăm mai jos, în integralitate conţinutul acestei Hotărâri 80 din 29 martie 2021 adoptată de CJSU Tulcea.

H O T Ă R Â R E A  Nr. 82

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.72/11.03.2021, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 29.03.2021. Având în vedere:

 • prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
 • prevederile Hotărârii C.N.S.U. nr.60 din 17.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru contextul pandemiei COVID19;
 • prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • prevederile Hotărârii de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Luând în considerare adresele Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr.4923/29.03.2021, respectiv, nr.4947/29.03.2021, comunicate Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la analiza incidenței înregistrată la nivelul județului Tulcea,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se constată, la data de 29.03.2021, incidenţa cumulată la 14 zile în unităţile administrativteritoriale din judeţul Tulcea, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Prevederile hotărârii vor intra în vigoare la data de 29.03.2021, ora 00.00, în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, în care se vor aplica măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, pentru rata de incidență corespunzătoare.

 

Art.3 Ţinând cont de incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, prezenta hotărâre urmează a fi reevaluată la finalul perioadei menţionate în Anexă, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din judeţul Tulcea.

 

Art.4  Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mică de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, se pun în aplicare măsurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2021, conform Anexei.

 

Art.5 Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu SARSCoV-2 în ultimele 14 zile mai mare de 1,5 cazuri la 1.000 locuitori, se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2021:

 • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
 • Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-22.00;
 • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-22.00;
 • În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 • Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

 

Art.6 Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu SARSCoV-2 în ultimele 14 zile mai mare de 3 cazuri la 1.000 locuitori, se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2021:

 • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
 • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
 • a). Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, este interzisă;

b). În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la lit. a) care desfăşoară activităţi

de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

 • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
 • Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, exceptând activitatea de vânzare a biletelor de tip LOTO, pariuri și lozuri, care va fi permisă cu respectarea măsurilor de protecție sanitară conform Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.60/2020.

 

Art.7 Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 4 cazuri la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 cazuri la 1.000 de locuitori, se pun în aplicare următoarele măsuri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021:

 • Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 00-05.00, cu următoarele excepții:

a). deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b). deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă,

precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c). deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d). deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

 • Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05.00-18.00;
 • Prin excepție de la prevederile alin.(2), în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
 • Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la7 alin. (1) lit. a) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil (anexă la prezenta hotărâre);
 • Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la7 alin. (1) lit. b) şi d) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil (anexă la prezenta hotărâre);
 • Aplicabilitatea măsurilor prevăzute la articolul 7 încetează când rata de incidență a cazurilor la 14 zile va fi mai mică sau egală cu 3,5 la 1.000 de locuitori.

 

Art.8 Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, se pun în aplicare următoarele măsuri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021:

 • Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 00-05.00, cu următoarele excepții:

a). Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b). deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă,

precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c). deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d). deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

 • Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00-18.00;
 • Prin excepție de la prevederile alin.(2), în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
 • Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la8 alin. (1) lit. a) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil (anexă la prezenta hotărâre);
 • Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la 8 alin. (1) lit. b) şi d) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil (anexă la prezenta hotărâre);
 • Aplicabilitatea măsurilor prevăzute la articolul 7 încetează când rata de incidență scade sub 7 la

1.000 de locuitori.

 

Art.9 Prin excepție de la prevederile art.7 alin. (2) şi art.8 alin. (2) unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

 

Art.10 Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

 

Art.11 În toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 3 aprilie – 4 aprilie 2021, în intervalul orar 20.00 – 2.00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase.

 

Art.12 Rata de incidență cumulată la 14 zile se analizează săptămânal sau ori de câte ori este necesar la nivelul fiecărei localităţi din judeţul Tulcea, prezentele măsuri urmând a fi actualizate cu aceeaşi frecvenţă.

 

Art.13 Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art.64-70 din Legea nr. 55/2020 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.14  Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul localităților menționate.

 

Art.15 Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă cărora le sunt incidente prevederile menţionate în prezenta hotărâre, vor informa populaţia prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).

 

Art.16  Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din judeţul Tulcea, care vor dispune măsurile necesare pentru punere în aplicare de către toate instituțiile/toţi operatorii economici cu activitate din zona de competenţă şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea.

 

Emisă astăzi, 29 martie 2021.

 

PREŞEDINTELE

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă P R E F E C T,

 

IVANOV MARCEL

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button