Se apropie Ziua Mondială a Zonelor Umede

Ziua Mondială a Zonelor Umede este celebrată în fiecare an pe 2 februarie pentru sensibilizarea globală privind valoarea zonelor umede pentru omenire și planetă. Această zi marchează și data adoptării Convenției privind zonele umede la 2 februarie 1971, în orașul iranian Ramsar, pe țărmurile Mării Caspice.

Ziua Mondială a Zonelor Umede a fost celebrată pentru prima dată în 1997 și de atunci în fiecare an, agențiile guvernamentale, organizațiile non-guvernamentale și grupurile sociale din toate nivelele comunității au beneficiat de avantajul de a întreprinde acțiuni cu scopul de a conștientiza publicul larg asupra valorilor și beneficiilor zonelor umede și a Convenției Ramsar.

„Zonele umede și biodiversitatea” este tema pentru anul 2020. Zonele umede sunt bogate în biodiversitate și sunt un habitat prielnic pentru o varietate densă de specii de plante și animale. Ultimele estimări arată un declin global al biodiversității, în timp ce zonele umede dispar de trei ori mai repede decât pădurile. Tema din acest an este o oportunitate unică de a evidenția importanța biodiversității zonelor umede, starea actuală a acesteia și de a promova acțiuni pentru a contracara pierderile.

Delta, ca zonă terminală a fluviului Dunărea, primește și tranzitează anual, prin arterele hidrografice și complexele lacustre, un important volum de apă care îi conferă statut de zonă umedă. Rezervația Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991 ca Zonă umedă de importanță internațională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă, fiind inclusă în lista Convenției RAMSAR.
Delta Dunării, cea mai mare zonă umedă din România, este extrem de bogată în specii și susține o gamă mai largă de ecosisteme decât orice altă regiune din Europa.
Mozaicul de habitate dezvoltate aici este cel mai variat din România și găzduiește o biodiversitate impresionantă, cu peste 9581 de specii de floră și faună din care 2.391 de specii de floră și 6.197 de specii de faună.

Statistica actuală a zonelor umede din România incluse în Lista RAMSAR cuprinde 19 situri Ramsar – cu o suprafață totală 1.156.448 hectare.

1.  Rezervația Biosferei Delta Dunării: 580.000 ha.

2.  Insula Mică a Brăilei – 17.586 ha.

3.  Complexul Piscicol Dumbrăvița – 414 ha.

4.  Lunca Mureșului – 17.166 ha.

5.  Lacul Techirghiol – 1.462 ha.

6.  Parcul Natural Porțile de Fier – 115.666 ha.

7.  Parcul Natural Comana – 24.963 ha

8.  Tinovul Poiana Stampei – 640 ha

9.  Lacul Bistreț, județul Dolj – 27.482 ha.

10. Suhaia, Județul Teleorman – 19.594 ha.

11. Confluența Olt-Dunăre – 46.623 ha.

12. Iezerul Călărași – 5.001 ha.

13. Blahnița, Dolj – 45.286 ha

14. Bratul Borcea, Călărași, Ialomița – 21.529 ha

15. Calafat-Ciuperceni, Dolj – 29.206 ha

16. Ostroavele Dunării-Bugeac-Iortmac – Călărași, Constanța – 82.832 ha

17. Dunărea Veche–Brațul Măcin, Brăila, Tulcea, Constanța, – 26.792 ha

18. Confluența Jiu-Dunăre, Dolj – 19.800 ha

19. Canaralele de la Hîrșova, Ialomița – 7.406 ha

Urmând tema și recomandările propuse de Convenția Ramsar, în contextul marcării aniversării a 30 de ani de la înființarea și declararea Rezervației Biosferei Deltei Dunării, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD) dedică perioada premergătoare datei de 2 februarie celebrării Zilei Zonelor Umede, prin organizarea unui program de acțiuni desfășurate atât la Tulcea cât și pe teritoriul RBDD cu participarea elevilor și cadrelor didactice ale școlilor din localitățile Sulina, Crișan și Chilia Veche, în coordonarea responsabililor Centrelor de Informare și Educație Ecologică ale ARBDD din localitățile respective. Programul va cuprinde activități diverse precum: prezentarea însemnătății evenimentului, a importanței utilizării zonelor umede pentru conservarea biodiversității ecosistemelor acvatice, habitate cu condiții optime de supraviețuire și dezvoltare pentru multe specii de floră și faună, ateliere de lucru, observații în teren, activități interactive, etc.

Mai multe informații despre Ziua Mondială a Zonelor Umede se află pe https://www.worldwetlandsday.org/

Back to top button