Amenzi pentru refuzul legitimării

Noile prevederi în domeniul ordinii şi siguranţei publice au intrat în vigoare încă de luna trecută, ianuarie 2020, însă la Tulcea probabil acest lucru l-au aflat mai târziu poliţiştii. Azi IPJ Tulcea a emis un comunicat de presă prin care se anunţă aceste modificări. Îl publicăm ca atare…

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identității sale sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu constituie contravenție. Aceasta se sancționează cu amendă de la 500 la 1.500 de lei.

De asemenea, constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

– săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;

– servirea și consumul băuturilor alcoolice în localuri publice și în afara acestora pe timpul desfășurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive, cu excepția spațiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor unităților administrativ-teritoriale, ale categoriilor socio-profesionale sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, precum și a perimetrelor special amenajate și delimitate unde se desfășoară manifestări cultural-artistice cu acces controlat.” se arată în comunicatul IPJ Tulcea.

Ce nu ne spune Poliţia

Chiar dacă în comunicatul IPJ Tulcea nu se face referire la aceste aspecte considerate mai puţin relevante, ne facem datoria noi să vă informăm cu privire la unele prevederi din textul de lege.

Situaţii în care poliţistul este îndreptăţit să legitimeze şi să stabilească identitatea unei persoane:
– aceasta încalca dispoziţiile legale, ori există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;
– există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are cunoştinţă despre fapta, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;
– descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deţine asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcaţiune ori aeronava care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii;
– aceasta încearcă să pătrundă sau se afla într-un spaţiu în care accesul este controlat;
– există obligaţia legală de a se stabili identitatea acesteia.

Poliţistul are dreptul să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când:
– nu s-a putut stabili (pe loc) identitatea acesteia, ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;
– din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor, ori bunurilor aflate asupra sa creează motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;
– prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane sau ordinea publică; luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Nouă lege introduce garanţii pentru persoana condusă la sediul poliţiei, aceasta având următoarele drepturi:
– de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei, înainte de iniţierea măsurii;
– de a fi informată cu privire la drepturile ce-i revin;
– de a contesta măsură dispusă;
– de a fi asistata de un avocat şi de a comunica direct cu acesta;
– de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane pe care o indică;
– de a fi asistata de un medic;
– de a-i fi informaţi părinţii, tutorele său reprezentantul legal, dacă este vorba de un minor;
– de a primi o copie a procesului-verbal întocmit cu această ocazie.

 

Back to top button