Anunţuri

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA COMPANIEI ANDALUZIA PRIN INVESTIȚIE INIȚIALĂ ÎNTR-O UNITATE NOUĂ DE SERVICIU DOTATĂ CU TEHNOLOGIE NOUĂ ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ NOUĂ”

Anunț de presă

Anunț de presă

                          26 Noiembrie 2020

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA COMPANIEI ANDALUZIA PRIN INVESTIȚIE INIȚIALĂ ÎNTR-O UNITATE NOUĂ DE SERVICIU DOTATĂ CU TEHNOLOGIE NOUĂ ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ NOUĂ”

ANDALUZIA S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA COMPANIEI ANDALUZIA PRIN INVESTIȚIE INIȚIALĂ ÎNTR-O UNITATE NOUĂ DE SERVICIU DOTATĂ CU TEHNOLOGIE NOUĂ ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ NOUĂ”, cod MySMIS 122763, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea și creșterea sustenabilă a competitivității societății ANDALUZIA SRL prin crearea unei noi unități de prestare de servicii în Municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încât piața locală să devină regională, piața natională să devină internațională prin inovarea de serviciu, dar și prin inovare organizațională.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – achiziționarea de active corporale și necorporale: macara mobilă cu braț telescopic, instalație mobilă solară, laptop asistiv, magazin virtual-shop online, trei certificate pentru sisteme de management și un certificat nou de serviciu ISO IEC 2000-1:2011, participarea la târguri internaționale de profil;
  2. – crearea a trei locuri noi de muncă: un mecanic, un macaragiu și un reprezentant vânzări online și marketing. Din cele trei noi locuri de muncă, două locuri sunt destinate persoanelor aparținând categoriilor defavorizate (tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani sau persoane cu vârsta peste 50 de ani);
  3. – o unitate nouă de servicii în Mun. Tulcea, strada Taberei, Nr. 26, platformă betonată =100 mp și birou, celula 5 = 20 mp, jud. Tulcea unde se va desfășura activitatea CAEN 4399-Alte lucrări speciale de construcție n.c.a.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.962.041,77 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 2.985.868,10 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.537.987,89 lei.

Durata perioadei de implementare a fost de 32 de luni, respectiv între 01.04.2018 și 30.11.2020.

Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este determinat de creșterea economică la nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare creării a trei locuri de muncă precum și menținerea celor existente.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, strada Taberei nr. 26 Jud. Tulcea, persoană de contact: Reprezentant legal IOAN CIPRIAN SOAITA, telefon: 0744.392.666, email: andaluziatulcea@hotmail.com.

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Back to top button