fbpx
Ştirea zilei

Noile reglementări privind concediile medicale intră în vigoare din luna august 2021!

Noi reglementări privind concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă vor intra în vigoare începând cu data de 01 august 2021 prin publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr.74/2021.
Actul normativ prevede un nou mecanism de acordare a concediilor medicale de către medicii curanți, sancțiuni pentru salariații care își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori și figurează cu concediu medical doar la unul dintre aceștia sau modificări ce vizează persoanele fizice care se asigură opțional pentru concedii medicale.

Potrivit informaţiilor furnizate de către preşedintele director general al Casei Judeţene de Sănătate Tulcea, ec. Eugenia Vasile, de la începutul anului la Tulcea au fost efectuate plăţi în cuantum de 19.653.652 lei, urmand ca până la sfârşitul lunii iulie să mai fie făcute plăţi în valoare de 3.032.718 lei pentru cereri depuse de angajatori în luna aprilie şi parţial luna mai 2021, astfel încât totalul plăţilor la 31 iulie va fi de 22.686.370 lei. Mai jos informaţii utile despre modificările ce vor surveni de la 1 august 2021.

Adeverinţă de la plătitorul de indemnizaţii

Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz. Adeverinţa se eliberează şi în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi în cazul riscului maternal.

Venituri şi cote de contribuţii

Cota de contribuţie se datorează şi se achita de persoanele fizice asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia, cu excepţia persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

Cum se calculează

Baza de calcul al indemnizaţiilor se determină că medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate, pentru care baza de calcul al indemnizaţiilor se determină că medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

Durata concediului medical şi planul de urmărire de la medicul curant 

Medicul curant care eliberează certificate de concediu medical are obligaţia întocmirii unui plan de urmărire a evoluţiei bolii, care va cuprinde cel puţin indicaţiile terapeutice şi igieno-dietetice, pe care persoana asigurată are obligaţia să îl respecte, în cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. Structura planului de urmărire a evoluţiei bolii se stabileşte prin normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă.

Durata pentru care pot fi eliberate certificatele de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă de către medicii curanţi se stabileşte în normele de aplicare ale ordonanţei de urgenţă, iar pentru fiecare episod de boală, în vederea urmăririi evoluţiei bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă a persoanei asigurate, se acordă în cel puţin două etape. Pentru certificatele de concediu medical care se eliberează pentru unele boli speciale (unele boli cardiovasculare, SIDA, neoplazii, tuberculoza) , pentru urgenţele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru certificatele de concediu medical care vizează durata internării persoanei asigurate, medicul curant nu are obligaţia întocmirii planului de urmărire a evoluţiei bolii.

Indemnizaţia de carantină pentru risc epidemiologic

Pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic său biologic, cu un agent înalt patogen, indemnizaţia pentru carantină se suportă pentru o perioadă de 5 zile din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a OUG 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 18 ani.

Sancţiuni pentru munca pe timpul concediului medical

În cazul în care persoanele asigurate care desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform OUG 158/2005 actualizată, desfăşoară activitate la unul dintre angajatori în perioada în care la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical, aceasta constituie contravenţie, sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum şi neplata/recuperarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button