Ştirea zilei

Sterică Fudulea e președinte al Comunității Armâne din România

La sfârșitul acestei săptămâni, la Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța a avut loc evenimentul ,, Zilele culturii armâne” în cadrul căruia a fost lansată expoziția de pictură a artiștilor armâni sub coordonarea Marianei Constantinescu și a  Laurei Armeanu.

Evenimentul, organizat în noul context COVID 19, nu a putut aduna, din păcate, toți membrii comunității cu reprezentare în Constanța, Tulcea, București, Ialomița, Călărași, Timiș, etc, adică acolo unde se regăsesc filialele Comunității Armâne din România, însă tehnologia a permis ca online să aibă loc și simpozionul ,,Lumea Armână în contextul crizei globale”.

Fiind vorba despre un moment de răscruce dar și un termen pentru alegerea unui nou președinte, din 2013 această funcție fiind a lui Constantin Damov din București, delegații l-au ales ca nou președinte al Comunității Armânilor din România pe Sterică Fudulea, președintele filialei județene Tulcea.

,,Astăzi începe un nou pas în activitatea mea de suflet.

Aceea de președinte al Consiliului Director al Comunității Armâne din România..

Este o nouă îndatorire care mă onorează dar care mă și obligă la realizări pentru armâname.
Felicitări echipei conduse de președintele Constantin Damov pentru activitatea depusă .

Adzâ ahurhi ună nauâ jgloatâ tu zânatea mea di suflit.

Atsea di prezidentu a Cosiliului di Cumândâseari a Farâei Armâneshtsâ dit România.

Easti unâ nauâ tesi tsi mi tânjiseashti ama shi cari inji da borgea s-aducu amintatic ti armânami.
Haristo a pareii cumândâsitâ di prezidentul Constantin Damov ti copusul tsi-l adrarâ.” a transmis prin intermediul paginii de socializare Sterică Fudulea ieri seară.

Back to top button