fbpx
Tulcea

Costel Vicol, senator USR Tulcea: ”România Educată” este un amalgam de texte discriminatorii la adresa copiilor cu CES!

S-au terminat dezbaterile referitoare la noile proiecte ale Legile Educației din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senat. Printre altele, proiectul de modificare a Legii Învățământului Preuniversitar, denumită generic ”România Educată” este un amalgam de texte discriminatorii la adresa copiilor cu nevoi educaționale speciale (CES).
Constat cu stupoare faptul că, în secolul XXI se dorește marginalizarea acestor copii, scoaterea acestora din învațământul de masă și perceperea unor tarife pentru educația acestor nepăstuiți ai sorții. Nu se poate invoca lipsa bazei materiale și a resurselor la înscrierea unui copil CES în școala de masa, ca refuz al înregimentării acestuia în instituția de învățământ. USR se opune încălcării oricăror drepturi constituționale, drepturi democratice ale acestor copii și ale familiilor lor. Ceea ce se întâmplă în acest moment cu legile educației este un lucru extrem de grav.
Elevii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală, însă cu această lege pe masă, orice director de școală va putea refuza părinții copiilor cu CES. Menținerea acestei propuneri de modificare ar duce la creșterea semnificativă a riscului de excluziune școlară.
Un exemplu concret îl reprezintă, printre altele, noua formă a articolului 68 alin. (11) care prevede că „Înmatricularea beneficiarilor primari cu CES într-o unitate de învățământ de masă se face doar în situația în care aceasta dispune de resursă umană și bază materială corespunzătoare, inclusiv de cadre didactice de sprijin și itinerante”
Prin modificarea propusă se încalcă flagrant dreptul fundamental la educaţie incluzivă al acestor copii, drepturi prevăzute atât în legislația UE (Convenţia din 1989 cu privire la drepturile copilului, Convenţia ONU din 2007 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE și nu în ultimul rând sunt încălcate principiile echității și egalității de șanse, drepturi garantate de art.32 din Constituţia României).
Deși a fost foarte din scurt, USR–ul a reușit să depună mai multe amendamente prin care încearcă să remedieze greșelile făcute de initiator cu sau fără știință, în sensul de a opri acest drum al izolării, închiderii, scoaterii acestor copii din școlile de masă.
! De aceea am susținut cu tărie faptul că se impune eliminarea în totalitate a alineatului 11 din art. 68 sau reformularea acestuia conform amendamentului depus:
”Înmatricularea beneficiarilor primari cu CES într-o unitate de învăţământ de masă se face cu asigurarea resursei umane şi a bazei materiale corespunzătoare, inclusiv de cadre didactice de sprijin şi itinerante.”
Dorim incluziune, nu dorim să ne reîntoarcem în vremurile de tristă amintire, când dizabilitatea era ascunsă, persoanele cu dizabilități aveau parte de tratamente inumane, nu aveau drepturi, căci nu erau considerați oameni. Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație. Școlile trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, participare şi dezvoltare, iar comunitatea trebuie și ea pregătită să accepte nevoile acestor copii.
USR este singurul partid din opoziție care încearcă să ia măsuri de corectare a acestor grave derapaje din sistemul de învățământ. Împreună cu părinții acestor elevi, sprijiniți de cadrele didactice, sperăm că vom reuși să stopăm această mare nedreptate, aceasta lege a învățământului preuniversitar care a primit sute de amendamente si care în asemenea condiții ar trebui rescrisă în totalitate!
Amendamentele noastre au fost admise în Comisie! Vom vedea ce se va întâmpla la votul în Plen din data de 22 mai a.c.
#USR. – singurul partid din opozitie care veghează!

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE