Ştirea zilei

La Tulcea, 178 de hectare împădurite cu plop, salcia, salcâm, gorun şi stejar!

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a anunţat că peste 3,5 milioane de puieţi forestieri vor fi plantaţi în cadrul campaniei de împăduriri de toamnă în fondul forestier administrat. Potrivit Comunicatului, în această campanie vor fi împădurite 1.081 hectare fond forestier, cu precădere în zonele cu altitudini mai mici, de câmpie şi silvostepa, după ce în campania de împăduriri de primăvară au fost regenerate pădurile de la munte şi deal.
Cele mai mari suprafeţe vor fi împădurite în fondul forestier de stat administrat de direcţiile silvice Tulcea, 178 hectare, Dolj, 125 hectare, Brăila, 123 hectare, Galaţi, 119 hectare, şi Călăraşi, cu 101 hectare.

În ceea ce priveşte judeţul Tulcea, potrivit directorului Direcţiei Silvice Tulcea, Costel Petcu, suprafeţele cele mai mari ce vor fi împădurite se regăsesc în Lunca şi Delta Dunării acolo unde regenerarea naturală este mai greu de realizat şi de obicei se apelează la regenerarea artificială.

„Este adevărat că şi în acest an avem cele mai mari suprafeţe ce vor fi împădurite în fondul forestier de stat administrat de direcţiile silvice, însă trebuie subliniat faptul că acesta este specificul zonei de luncă şi deltă unde regenerarea artificială este singura soluţie. Vom avea în această campanie de toamnă preponderent puieţi de plop (plop alb, plop negru şi plop euramerican), de salcâm şi de salcia pentru zonele de luncă şi deltă, iar pentru zona de terasă, unde suprafeţele sunt mult mai mici, vom avea preponderent puieţi de gorun şi de stejar, atât pufos cât şi brumăriu)”, a declarat Costel Petcu, directorul Direcţiei Silvice Tulcea.

La nivel naţional vor fi plantaţi peste 3,5 milioane puieţi de stejar brumariu şi pendunculat, cer, garniţa, plopi albi şi hibrizi, salcie sau salcâm, toţi puieţii forestieri fiind produşi în pepinierele Romsilva.
În campania de împăduriri de primăvară s-au regenerat 10.789 hectare fond forestier de stat, din care 7.158 hectare prin regenerări naturale şi 3.631 hectare prin lucrări de împăduriri.
Programul anual de regenerare a fondului forestier de stat administrat de Romsilva prevede, în cele două campanii de împăduriri, de primăvară şi de toamnă, regenerarea a 12.531 de hectare, din care 8.073 prin regenerări naturale şi 4.458 prin regenerări artificiale.
Programul anual de regenerare a pădurilor de stat se va realiza cu o investiţie de 199,2 milioane lei.
Harta interactivă a tuturor şantierelor de împăduriri din fondul forestier de stat administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva poate fi consultată la următoarea adresă de internet:

HARTA INTERACTIVA

În ultimii şapte ani, Romsilva a regenerat 111.554 hectare fond forestier de stat şi a plantat, în acest interval, peste 200 milioane de puieţi forestieri.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare fond forestier proprietatea publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor la nivel naţional.

Back to top button